Filip Korund

Vojenský důstojník, jenž sloužil pod Almendorskou korunou a pomohl svrhnout anarchii, jenž zavládla ve Východní dálavě. Nyní dobrodruh na volné noze, který je slávě na stopě.

Rodokmen vysvětlující Filipův původ naleznete zde.

Z rodokmenu je patrné, že Filipův praprapradědeček (Silwan) z matčiny strany byl králem Almendoru. A král Walden je Filipův velmi vzdálený bratranec.

Filipův děd (z matčiny strany) byl hrabětem, které nese jméno po hradu Korund. Odtud se vzalo Filipovo příjmení. Okolo Korundského hrabství se před pár lety strhl boj. Způsobila ho smrt Filipova strýce (Therul z Korundu), který byl hrabtěm a neměl dědice. Jeho mladší bratr Pavol Korund odjel před půl stoletím na Taru a hrabství se tehdy zřekl.

Filipův otec pomýšlel na hraběcí titul a pokusil se prosadit, ale narazil na odpor a to i samotného Krále Waldena, který byl rozhodnut hrabství znárodnit a předat ho pouze do správy jednomu ze svých zemanů. Filipův otec byl při celém procesu zostuzen a silně tak utrpěla jak jeho pověst, tak i majetek. Přišel o svůj dům v Rangaroke a odstěhoval se s Thaiou (Filipova matka) na venkovské sídlo. Spousta obchodů vlivem této aféry zkrachovala a pro Filipova otce už nebylo výhodné setrvávat v Rangarockém knížectví.

Byla to jeho žena, kdo jako první navrhla odjezd na Taru za jejími vzdálenými příbuznými. Filip Korrund byl tehdy v armádě – částečně tam byl okolnostmi uklizen a částečně to bylo i jeho vlastní rozhodutí. Při potlačení storabských rebélií se však vyznamenal a nepadl, jak si někteří přáli, a z poručíka se stal kapitán. Ke konci jeho osmiletky byl roku 848 k.l. poslán do války se Svobodnými městy. Od svých rodičů dostal úkol najít matčina bratra Pavola Korunda, pokud tedy ještě žije a zeptat se ho na možnosti, které by mohl Filipově rodině nabídnout. Po krátkém hledání díky elfovi Maudovi, se dozvěděl o Gver Graenu, kde se Pavol vyskytuje a tak Filipovi další kroky směřovaly právě tam.

Napsat komentář