Královský kalendář

Kalendář se skládá z 12 měsíců a 10 svátků nezařazených do těchto měsíců. Rok má pak 360 dní. Roční období určují dny rovnodennosti a slunovratu jako u nás (s výjimkou toho, že jde vždy o 21. den v měsíci.)

Každý měsíc má tři aldeny a ty se skládají z deseti dnů. Každý den má svůj název pohanský (a původem arvedanský).

Při dataci se používá královský letopočet (k.l.), kde rok 1 je rokem založení Velkého království na Lendoru.

Rok -5010 k.l. je rokem 1 starého letopočtu (s.l.), kdy na Asterion přišli Arvedané.

Měsíce/dny Den Dubu (Lodí) Den Koně (Cesty) Den Buku (Běhu) Den Vlka (Boje) Den Vrby (Lovu) Den Skřivana (Písní) Den Berana (Díků) Den Orla (Snů) Den Břízy (Slávy) Den Jasanu (Odpočinku)
1. měsíc Chladen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2. měsíc Kliden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Den Půstu
3. měsíc Novorost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Den Očištění
4. měsíc Rozkvet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5. měsíc Zelenec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Svátek Letních Duchů
Svátek Letních Duchů
6. měsíc Ploden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Svátek Mladých Srdcí
7. měsíc Žluten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8. měsíc Úmor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Den Hojnosti
9. měsíc Traven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Den Zákonů
10. měsíc Ovocen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11. měsíc Větrnec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Svátek Zimních Duchů
Svátek Zimních Duchů
12. měsíc Dešten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Svátek Proroků

23. chladen = Svátost živých tvorů
Svátek zasvěcen Bongirovi.

5. kliden = Založení Velkého království Thalionem

24. kliden = Svátek neklidných duší (nov 849)
Svátek zasvěcen Finwalurovi.

Den Půstu
Celý den lidé hladoví na důkaz pokory a úcty k bohům.

1. novorost = Znovu-připojení Albirea k Almendoru

21. novorost = Slavnost rovnosti
Svátek zasvěcen Aurionovi a Sirril.

Den Očištění
Vykonává se tělesná očista, vyspravuje se oblečení, lidé se vykoupou a na večer se pustí do pití různých pálenek a kořalek.

1. rozkvet = vybírání daní

3.-7. rozkvet = Doba živlů (úplněk 849)
Svátek zasvěcen Faeronovi, Mauril, Dunril a Siaronovi.

12. rozkvet = Den Odvety v Mučanech (780 k.l.)

3. zelenec = Den Bílých plamenů
Svátek zasvěcen Estel.

Svátek Letních duchů
Jde o dva dny. První den lidé připravují hranice dřeva, které se v noci zapálí a tančí se kolem nich. Většinou se i pije. Druhý den pak každý vezme hrst popela nebo kousek ohořelého dřeva z hranice a uschová si je v příbydku pro ochranu dobrými duchy.

1.-10. ploden = Alden řemesel
Svátek zasvěcen Mernovi.

14. ploden = Den Jednoty
Minkorský svátek vzpomínající na neštěstí, které postihlo město při příletu Ugrien. Svátek spojený s církví Rianny, ale také se vzpomíná na milosrdné gesto Rady Sedmi vůči Mořskému císařství.

21. ploden = Slavnost Slunce
Svátek zasvěcen Aurionovi.

Svátek Mladých srdcí
Celý den se hrají různé hry a konají se soutěže. Často soupeří mužstva z různých vesnic (městských čtvrtí) mezi sebou. Často se uzavírají sňatky, neboť se věří, že takové manželství vydrží všechny nesnáze.

1. žluten = Rozdělení na čtyři království

30. žluten = Slavnost vína a koláčů
Svátek zasvěcen Tarfeinovi.

12. úmor = Svátek rodiny
Svátek zasvěcen Rianně.

18. úmor = Den plodů
Svátek zasvěcen Alcaril.

Den Hojnosti
Pořádají se bujaré hostiny a nezřízené pitky. Před tím se do chrámů jednotlivých bohů nosí obětní plodiny, protože v tento den nejlépe bohové slyší lidské prosby.

17. traven = Svátek Moudrých
Svátek zasvěcen Siomenovi.

21. traven = Slavnost rovnosti
Svátek zasvěcen Aurionovi a Sirril.

Den Zákonů
Lidé se schází na tržištích a náměstích a diskutují o věcech, které je třeba změnit a vylepšit. Starostové si návrhy pilně zapisují a snaží se jimi poté řidit. Jakákoliv ostrá slova vůči pánovi nejsou v tento den trestána.

1. ovocen = vybírání daní

12. ovocen = Soudný den (úplněk 848)
Svátek zasvěcen Lamiusovi.

13. ovocen = Konečná bitva

18. větrnec = Slavnost odvahy a cti
Svátek zasvěcen Gorovi.

Svátek Zimních duchů
Je shodný se svátkem letních duchů.

1.-10. dešten = Alden umění
Svátek zasvěcen Mirtal.

21. dešten = Slavnost měsíce
Svátek zasvěcen Sirril.

22. dešten = Vynášení Tabitské Smrti (847)
Přes den se truchlí za padlé v Tabitu (i v Potůčcích) a večer se slaví udolání přízračného draka, kdy se slámový drak v noci v divadelním představení (na motivi originální hry z produkce ŘKDNUM) upaluje.

Svátek Proroků
Starci a bárdové vyprávějí celý den staré příběhy a legendy, občas i předpovědi do dalších let. V tento den má každý vypravěč dostatek posluchačů.

Napsat komentář