Druid a Šaman

Rozdíl mezi druidem a šamanem je z části tvořen spíše společenskými a historickými rozdíly. Učení druidů pochází od Arvedanů (a ti se k tomu dostali díky vstřícnosti dryád a salů) a většinou jde o civilizovanější způsob jak porozumět přírodě a odhalit její tajemství. Je většinou oproštěno od pověr a zvyků spojených s uctíváním temných bohů. Jde takříkajíc na dřeň a druidové vesměs chápou a rozumí tomu, co skutečně dělají. Pomoci od přírody se jim dostává hlavně proto, že ji sami ctí a sami ji pomáhají. Jde o partnerství.

Šamani naproti tomu působí mezi primitivnějšími národy a stejných cílů jako druidové dosahují naučenými postupy, klamáním – ať už se vydávají za chráněnce salů života a nebo klamou smysly salů z ostatních živlů. Často si nejsou vědomi toho, co se děje na pozadí, jsou obeznámeni jen s jejich dopadem a přínosem. Více než druidům jde šamanům spíše o jejich věc než o věc přírody.

K drobnějším rozdílům pak dochází třeba u konzumace různých omamných látek a jedů, což je více rozšířeno u šamanů, ale jde spíše o využití přírodních zdrojů k lepším výsledkům při vzývání, stejně jako čarodějové občas užívají magické byliny, které jim umožňují lepší komunikaci s astrálním světem a podobně.

Druidi

Druidy lze označit za kněze přírody. Místo bohů ctí přírodu a její patrony – saly – mnohdy velmi mocné bytosti pocházející z Vnějšího světa. Narozdíl od bohů mají ale salové omezené pole působnosti. Proto je moc druidů často správně spojovaná pouze s ekosystémem, kde se nacházejí.
Pokud druid opustí svůj domov a dostane se do jiného, ale přesto podobného ekosystému, stále nemá vyhráno, ale nabyté zkušenosti a vědomosti mu pomohou rychleji porozumět novému prostředí.
Aby někdo mohl být označen za druida, nebude chtít po salech nikdy to, co jim uškodí, co naruší rovnováhu v ekosystému, která je hlavním posláním salů.
Neúspěch ve vzývání (viz níže) u druidů není nějak fatální a salové se i tak mohou rozhodnout druidovy pomoct, i když v jiné míře, než čekal. To závisí na tom, co se děje a jak mají druida v oblibě.

Šamani

Ti nejsou tolik vázaní na ekosystém a nejde u nich o to, jak moc je salové mají rádi a jaký s nimi mají vztah. Proto si šamani dokáží poradit prakticky kdekoliv a využít svých schopností třeba i ve městě.
Neúspěch v jejich klamání však může mít fatální následky a tam, kde byl šaman dotyčným salem usvědčen z klamu, na taková místa se raději šaman nevrací. Může se samozřejmě snažit sala znovu oklamat, ale měl by to zkoušet jiným způsobem.

Přežití v přírodě

Stupeň dovednosti Přežití v přírodě se vždy primárně vztahuje na prostředí, kde Druid/Šaman strávil v minulosti alespoň rok života poznáváním toho, jak se v oné krajině chovají tvorové a salové.

Pokud se objeví v nové, Dovednost se umenší až o (maximálně na stupeň 1):

 • velmi podobná = -1
 • podobná = -2
 • jiná =-3
 • naprosto jiná = -4
Opět časem a pozorováním v dané krajině je schopen druid/šaman proniknout do dotyčné krajiny a jeho dovednost se tak postupně dorovnává do stupně, kterého dříve jinde dosáhl a to následovně:
 • z 1. na 2. stupeň = alden
 • z 2. na 3. stupeň = měsíc
 • ze 3. na 4. stupeň = půl roku
 • ze 4. na 5. stupeň = rok

Klamání

Šaman, pokud nemá se saly vztah a chce po nich něco, co by normálně neudělali, musí klamat. To často znamená nějakou přípravu, která stojí další čas. Musí nejdříve provést ověřovací hod a ten se následně promítá do hodu na Vzývání (viz níže).

 • Důvtip + Klamání ~ 11 – Přežití v přírodě (vztaženo k dané lokaci)

Vyhodnocení hodu:

 • Úspěch = počet úspěchů zvyšuje pro následující vzývání oblibu u sala.
 • Neúspěch = pro potřeby Vzývání má Šaman oblibu u daného sala o 2 nižší
 • Botch = pro potřeby Vzývání má Šaman oblibu u daného sala na 1.

Vzývání

Druid/šaman, který chce probudit moc salů, je o to musí naléhavě požádat. Vzývání reprezentuje vlastně schopnost sala zavolat a srozumitelně mu sdělit, co chce. Způsoby, jak to udělat, se liší jak od konkrétního ekosystému, tak i od konkrétního sala, kterého druid zrovna vzývá. Existuje ale vždy způsob, jak volání zlepšit, nebo pokazit. Druidové a Šamani si hází:

 • Charisma Vzývání ~ 6*
  • * celý hod je ale ovlivněn Oblibou u salů

Vyhodnocení hodu

 • Úspěch = množství úspěchů udává sílu pomoci od sala
 • Neúspěch = sal se zachová přirozeně, dle situace a obliby, jakou u něj má druid/šaman
 • Botch = druid nebyl pochopen/vystrašil saly – 1 k Oblibě u salů; šaman byl špatně pochopen a nebo se stal nepřítelem salů – dle obliby, jakou u nich má, se k němu zachovají

Pokud je druid při vzývání vyrušen (třeba i zraněn) botch neproběhne, prostě se druidovi nepodaří spojit se s místními saly.

V případě vyrušení u šamana botch nastává.

Vzývání z nejvyššího dosaženého stupně stojí druida vždy 1 bod obliby.

Doba vzývání je paušálně vyšší, než u sesílání kouzel čarodějem. Obecně platí, že druid o pomoc salů prosí i celou scénu. Existují přírodní talenty, které zpřístupňují vzývání rychleji, případně existují taková vzývání, u kterých je vyžadovaná prosba kratší. Pokud klame šaman, každé vzývání je alespoň o tah delší.

Faktory ovlivňující úspěch Vzývání

Okolnosti Obtížnost
výrazné vzývání -1
domovský ekosystém -1 (druid)
jiný podobný ekosystém +0 (druid)
odlišný/spřízněný ekosystém +2/+1 (druid)
ve stínovém světě nepřekonatelná

Obliba u salů

Pohybuje se na stupnici od nuly do deseti, kde nula značí pronásledovaný a deset označuje dítě salů.

 • 0 = prokletý: veškeré hody mají obtížnost o 2 vyšší, nelze vzývat a využívat přírodní talenty
 • 1 = nenáviděný: +3 k obtížnosti při vzývání
 • 2 = nepohodlný: +2 k obtížnosti při vzývání
 • 3 = neposlušný: +1 k obtížnosti při vzývání
 • 4 = postradatelný: -1 kostka při vzývání
 • 5 = nedůležitý: žádné postihy ani bonusy
 • 6 = zajímavý: +1 kostka při vzývání
 • 7 = milý: pomoc ve formě sala nebo jiné myšlenkové bytosti
 • 8 = věrný: -1 k obtížnosti při vzývání
 • 9 = oddaný: -2 k obtížnosti při vzývání
 • 10 = dítě salů: ochraňován a milován saly

Obliba u salů se mění v závislosti na:

 • ctění a ochrany přírody
 • prováděných obětech a rituálech
 • neúspěšné prosbě při vzývání
 • výsledku klamání u šamana

Oběti

Druid by měl obětovat salům alespoň jednou denně. Jde o různé dary, pozornost či drobnou pomoc. Pokud tak nečiní, jeho Oblíbenost u salů klesá. Ale může tak klesat jen po hodnotu 3, ne níže!

Obětování trvá zhruba půl hodiny Pokud ho druid neprovede, i když měl příležitost (určuje Vypravěč), Obliba u daných salů klesá o 1.

Druid může očekávat nárůst Obliby u salů po obětování pouze v případě, že:

 • tento den ještě úspěšně neobětoval
 • je Obliba u salů nižší než 5

Rituál

Rituály druidů jsou prováděny pro splynutí s přírodou a s nejmocnějšími saly. Druid při rituálech zakouší jejich vůli, jejich vědění a jejich moudrost a tím se mu dostává pochopení a pokora. Slouží k jakémusi poznávání se, setkání, výměně názorů a k vyjádření dobré vůle a spřízněnosti. Rituály druid nemusí vykonávat, ale pokud tak učiní, zřejmě tím stoupne v očích všech salů z jeho okolí. Většinou se provádí v konkrétní den v roce, často to bývá den rovnodennosti, nebo slunovratu. Důležité jsou i úplňky, nebo novy. Také se rituály provádí ku příležitosti specifických událostí. Rituálem nelze Oblibu u salů zvýšit nad hodnotu 8.

Rituály trvají různě dlouho, ale jejich příprava a samotné provedení většinou druidovy zabere celý den. Druid rituál může opakovat až v příští možný termín, případně další den (pokud jsou vhodné okolnosti stále aktuální). Druid si při vykonávání obřadu hází:

 • Charisma + Vzývání11 – Přežití v přírodě

Vyhodnocení hodu

 • Úspěch = +1 k Oblibě u salů, množství úspěchů také udává míru informací, které se při rituálu druid dozví
 • Neúspěch = selhání obřadu
 • Botch = druid saly urazil/odradil -1 k Oblibě u salů

Pokud je rituál hrubě (určuje Vypravěč) přerušen, automaticky nastává botch.

Učení

Druid i šaman se učí jednotlivé „Úkazy“, o které žádají následně prostřednictvím Vzývání saly. Jde vlastně o postup, jak žádat saly o konkrétní službu.
Úkazy jsou různě složité/mocné a to je vyjádřeno jejich stupněm. Pokud ve Vzývání nedosahuje postava potřebného stupně, daný úkaz si nemůže osvojit.
Naučit se úkaz stojí 1 zk.b. Případně 2 zk.b., pokud je ze stupně 3 a více.

Pokud nemá druid mistra, šaman učitele, dokáže se dotyčný úkaz naučit sám, jen mu to déle trvá.
Každý den, kdy se druid/šaman může učit daný Úkaz, k čemuž potřebuje čas alespoň 2 hodiny v patřičném prostředí každý den, pak provádí hod:

 • Důvtip + Přežití v přírodě ~ 5 + stupeň Úkazu
Druid/šaman musí nashromáždit 30 (20 když je někým učen) úspěchů, aby si Úkaz osvojil.
Botch při učení znamená, že se s učením musí postava přesunout někam jinam i v dalších dnech, nebo vykonat rituál (viz výše).

Přírodní talenty

Podmínkou pro jejich vlastnění je stupeň Vzývání (V). Talenty fungují jen v druidem zvoleném ekosystému. Šaman je může použít kdekoliv.

Přítel zvířat (V 1)

 • zvířata k postavě chovají náklonnost, Vzývání, které obnáší komunikaci se zvířaty se přičítá jeden dodatečný úspěch

Člen rodiny (V3, šaman v převleku)

 • konkrétní zvířata (dle převleku) šamana chápou jako jednoho z nich, neútočí na něj, starají se o něj a chrání ho jako jednoho ze svých

W’an (V 1)

 • postava vidí v přírodě neviditelné stezky; k orientaci má obtížnost -1, navíc se může pohybovat po těchto stezkách výrazně rychleji a méně se při pochodu po nich unaví.

Zálesák (V 1)

 • postava nalezne v přírodě vždy úkryt a potravu; obtížnost -2

Vycítění přítomnosti salů (V 2)

 • postava dokáže odhalit druida/šamana, významné místo, nebo sala

Přímluva (V 2)

 • druid může jinému druidovi zvýšit Oblibu u salů o 1; sám musí však být oblíben minimáně na stupni 6; Šaman druhému šamanovi zvedá svými úspěchy v klamání jeho hod.

Maskování (V 2)

 • pokud postava nechce, lze ho hůře vystopovat a zahlédnout; +1 k obtížnosti

Naléhavé volání (V 3)

 • doba všech vzývání je poloviční, obtížnost při vzývání +1.

Trpělivost (V 3)

 • postava může vzývat dvakrát déle (Naléhavé volání se do toho nezapočítává) a tím snížit obtížnost hodu o 1; šaman toto může aplikovat u obou hodů

Spřízněnec salů (V 3, druid)

 • maximální hodnota Obliby u salů při Obětování může vzrůst až na 6 (běžně 5)

Přítel salů (V 5, druid)

 • maximální hodnota Obliby u salů při Obětování může vzrůst až na 7

Vůle přírody (V 4, druid)

 • druid dokáže v důležitých momentech (určuje Vypravěč) vycítit vůli mocných salů

Napsat komentář