Magické předměty

Na Asterionu rozdělujeme magické předměty do pěti kategorií. K jejich používání je někdy potřeba rozumět magii (mít subdovednost Magické předměty) a proto bez této znalosti jen stěží dokáže majitel využít aktivní magické schopnosti předmětů.

Okouzlené předměty

Jedná se o předměty, na které bylo seslané kouzlo, případně zázrak. Předmět od té chvíle vykazuje nadpřirozené schopnosti. Trvání i moc okouzlených předmětů bývá velmi omezená. K tvorbě takovýchto magických předmětů čaroděj nepotřebuje více, než vhodný předmět a dané kouzlo.

Zakleté předměty

Jedná se předměty, do kterých byla uzamčen odštěpek duše, který vznikl v procesu jejího očištění ve Vnějším světě. Více o Vnějším světě se dočtete zde.

Trvání i moc takovýchto předmětů je limitovaná vazebním předmětem, do kterého je toto duševní reziduum zakleto (odtud název pro tyto předměty) a povahou samotného rezidua.

K tvorbě zakletých předmětů již čaroděj musí mít vhodný, dobře zpracovaný vazebný předmět (drahý kov, drahokam), v něm dostatek syrové magenergie, schopnost nahlížet do Vnějšího světa, umět nalézt a nakonec uzamknout to správné do vazebního předmětu. A k tomu čaroděj nutně potřebuje pořádnou dávku štěstí, neboť nahlížení do vnějšího světa je opravdu nebezpečná záležitost.

Výroba zakletých předmětů není porušením řádu světa, i když existují výjimky. Rovněž je třeba brát v úvahu fakt, že zakleté předměty v sobě nesou stopy po cizí vědomí, cizí povahu, tendenci, která může být schopná ovlivňovat nositele a jeho okolí.

Osamocenou kategorií zakletých předmětů představují skřítčí Pály, vyřezávané sošky spojené se zemřelým, které nabývají určitých vlastností po nebožtíkovi a podle vyprávění skřítků chrání dům rodiny zemřelého od zlých duchů.

Runové předměty

Třetí třída magických předmětů, jak již název napovídá, vykazuje nadpřirozené schopnosti díky vytepaných run. Je známo, že existují runy Arvedanské, runy Tří čarodějů a trpasličí runy.

Trvání a moc runových předmětů je odvislé jednak od kvality materiálu, do kterého je tepáno, složitostí run a množstvím syrové magenergie, která vyplňuje tyto runy.

K tvorbě runových předmětů je zapotřebí kvalitní (rozumějte trvanlivý) materiál, šikovný runotepec a schopnost práce se syrovou magenergií.

Stínové předměty

Název je odvozen od jejich původu a tím je Stínový svět. Více o Stínovém světě zde.

Obecně mnoho předmětů vytažených ze stínového světa (ostatně stejně jako bytostí) vykazuje magické schopnosti. Nejedná se o všechny předměty. Ne každý kámen, nebo klacek ze stínového světa, bude v Přírodní úrovni magickým. Často jde o něco unikátního. Do této kategorie patří jak části myšlenkových bytostí (roh minotaura, oko baziliška, vlas víly, kožich huamy), tak předměty vyrobené z tamních materiálů. Může se jednat o štít ze dřeva stromů rostoucích na specifickém místě, krvavá sekyra minotaura, brnění rytíře zkázy, nebo jen oblázek z významné tůně ve stínovém světě. Zde již nejsou hranice, ani konkrétní specifika a je velmi těžké identifikovat moc takových předmětů v přírodní úrovni a o to obtížnější je nalezení takových předmětů ve stínovém světě.

Schopnosti stínových předmětů jsou velmi různé a nejde je shrnout jednou větou, nebo někam zařadit. Obecně ale pro ně platí to, že jsou velmi specifické, často jedna přínosná schopnost je vyvážena neužitečnou, či dokonce škodlivou schopností. Také platí to, že jejich schopnosti většinou nelze nahradit schopnostmi předmětů z jiných výše zmíněných kategorií. Dobrým příkladem je třeba Kamenné slunce, které se nepodařilo vyrobit jiným způsobem, než pomocí srdce ohnivé epiry.

Většinou jde o výrobky vytvořené samotnými myšlenkovými bytostmi. Některé tajemství jejich výroby zná pár vyvolených elfů, či skřítků. Jsou známé i magické tětivy k lukům vyráběné šamany z plání v Západní dálavě, k jejichž výrobě se používají pavučiny tkané stínovými pavouky.

Čaroděj, který se chce dozvědět něco o stínových předmětech, tím stráví pravděpodobně celý život a stejně do této unikátní kategorie magických výtvorů nepronikne. Přesto jde o velmi zajímavou oblast zkoumání s dlouhou historií. Vzhledem k nevděčnosti a častému nebezpečí (cesty do stínového světa ve fyzickém těle) je ale tato disciplína málo rozšířená. O to více je však ceněná, pokud má skutečné výsledky. Jinými čaroději jsou většinou magikové zkoumající tuto kategorii magických předmětů vnímáni jako šarlatáni a archeologové, či řezníci pracující u operačního stolu tehdy, když jim dobrodruh přitáhne rozsekané tělo myšlenkové bytosti.

Salové předměty

Jde o předměty, které byly okouzleny mocí salů, duchů přírody, služebníků Sedmnáctky. Buď tak učinili salové dobrovolně, z vlastní vůle a nebo je k tomu někdo přesvědčil (druid) či přiměl (šaman).

Patří sem například skřítčí tali, amulety, které v dospělosti nosí na svém krku většina skřítků a jenž má někdy moc, kterou mu při jeho ponechání na posvátných místech salové propůjčí.

Také sem patří amulety z Jantarových stepí od tamních šamanů, které nositeli propůjčují neobvyklé fyzické vlastnosti. I elfové sbírají na místech výskytu mocných salů, například polodrahokamy a z nich vyrobené amulety z Timbu Ei v Červeném lese, které mají léčivé i jiné účinky. Také luky ramawi jsou dobrým příkladem saly očarovaných předmětů.

Pak jsou tu druidské hole nebývalých vlastností, list, který po rozemnutí přivolá v přírodě pomoc, ať už přímo druida, nebo konkrétního sala.

Nejvíce salových předmětů využívají dryády, které znají ta největší tajemství salové magie.

Někteří odborníci mají za to, že všechny byliny s magickými účinky spadají do této kategorie a dá se říci, že tomu tak i skutečně je.

Moc takovýchto předmětů může přetrvat tisíce let, ale může se stát, že po pár dnech vyprchá. Někdy se jejich moc může projevit pouze za specifických podmínek, jen na určitých místech, za úplňku v této řece atp.

Na rozdíl od všech ostatních typů magických předmětů nejsou salové předměty omezené kvalitou materiálu, což může být velkou výhodou.

Porovnání

Pokud jde o rychlost tvorby, jednoznačně vítězí očarované předměty. Nejhůře na tom jsou pak předměty runové.

Pokud jde o délku trvání, vítězí runové předměty společně s předměty zakletými a s některými salovými.

Pokud jde o moc, runové i zakleté se sobě vesměs vyrovnají, ale je nutné zmínit další kritérium a tím je bezpečnost při výrobě.

Výroba runových předmětů je nebezpečná kvůli práci se syrovou magenergií, kdežto u zakletých předmětů může v tom lepším případě čaroděj zemřít… v tom horším může zabloudit v mlžných krajinách astrálního světa, nebo se z něj může stát slintající prosťáček, či třesoucí se rosol.

Je také třeba zmínit náklady na výrobu. Jednoznačně vítězí salové a očarované předměty. Zakleté pak vyžadují vhodný vazební předmět a syrovou magenergii, což rozhodně není levná záležitost. U runových předmětů se situace má podobně, navíc musíte přihodit něco i za zručného runotepce, pokud toto řemeslo neovládá sám čaroděj (což může být pro čaroděje výhoda vzhledem k ušetřenému času).

Napsat komentář