Runotepecké talenty

Talenty odemykají runotepci nové možnosti tepání jeho run. Získání talentu stojí vždy 2 zk. body. Runotepec si může osvojit jen takové talenty, u kterých splňuje podmínky uvedené v závorkách.

Vycítění magenergie (Teorie kouzel 2)
= umožňuje zaregistrovat přítomnou magenergie a při bližším zkoumání i její množství

Práce se syrovou magenergií (Vycítění magenergie, Magické předměty 1)
= umožňuje destilovat, ukládat magenergii do vazebních předmětů a je podmínkou pro tvorbu řady magických předmětů

Runotepec (Runotepectví 1, Práce se syrovou magenergií)
= umožňuje se učit jednotlivé runy

Oprava run (Znalost runy a potřebných talentů)
= runotepec je schopen opravit poškozenou runu během poloviční doby, kterou by běžně potřeboval k jejímu vytepání

Runová záře (Runotepectví 2)
= vyrytá runa se na přání majitele může rozzářit vnitřním jasem

Živlové pouto (Runotepectví 2, Teorie kouzel 3)
= živlové runy jsou posíleny v přítomnosti totožného živlu (u ohně, v blízkosti vody, na větrné hůrce, v podzemí…)

Runa s přísadou (Runotepectví 3, Alchymie 1)
= talent potřebný k rytí run, které jsou na něco/někoho navázané

- Runové dvousloví (Runotepectví 3, Teorie Kouzel 3)
= umožňuje spojit dvě runy do jednoho slova

- Runové trojsloví (Runotepectví 4, Teorie Kouzel 3)
= umožňuje spojit tři runy do jednoho slova

- Runová věta (Runotepectví 5, Teorie Kouzel 3)
= umožňuje tvořit runové věty

- Duševní rytí (Runotepectví 3, Teorie kouzel 3, Magické předměty 2, Astrál 2)
= umožňuje tepat runy do zakletých předmětů

- Stínové rytí (Runotepectví 3, Teorie kouzel 3, Magické předměty 3, Astrál 1)
= umožňuje tepat runy do stínových předmětů

- Mocná runa (Runotepectví 3, Teorie Kouzel 3)
= runa je posílená, její životnost a náklady na výrobu jsou však dvojnásobné

- Skrytá runa (Runotepectví 4, Teorie kouzel 3)
=  vyrytá runa nemusí být na předmětu vidět, stejně tak je obtížnější v předmětu vycítit runovou magenergii

Napsat komentář