Legenda o původu Trpaslíků a jejich dědictví

jak je vykládán učenci a skaldy v Barebringu

„V dobách, kdy slunce bylo slabé a mladé a po povrchu Asterionu se proháněli temní duchové a zvrácené pokřivené rasy sloužící jim, slitoval se Otec Hora, pán všech pokladů, které ukrývá zem a skála, nad světem.

V hlubokých jeskyních, kde žili do té doby jen temní obři zotročující svými biči svět a slabé, začal vytvářet národ, který by byl dostatečně silný, aby se jim postavil.

A zatímco jiní mocní duchové tvořili svým dětem slabá a ohebná těla, z křehké hlíny a trouchnivějícího dřeva, on vytesal svým potomkům těla ze skály a vykoval z kovů, jejichž byl pánem. Pro každého ze svých synů zvolil jiný kámen a jiný kov a každého tvořil déle, než trvá mnoho trpasličích životů. Když dokončil sedmou z nádherných soch, uložil se k odpočinku, neboť jeho práce byla namáhavá a únavná.

V ten okamžik sestoupilo k jeho dílu sedm duchů země a kamene. Začali obdivovat dokonalost jeho práce, dotýkat se soch a jemných rytin. V tom uslyšeli, že Otec Hora se probouzí, ulekli se toho, že je ztrestá a rychle se ukryli v sochách. Tehdy rozechvěl se smět veselým smíchem Otce, neboť jen předstíral spánek a nyní uzamkl bláhové duchy v tělech svých potomků. Věděl totiž, že jen Ten, kdo poslal na svět duchy, dokáže stvořit mysl a vůli k bytí. Duše spojili se s hmotou a v ten den se probudilo sedm praotců trpaslíků, v tom pořadí, v jakém byli vytvořeni. První, vytesaný z mramoru, s vousy vytepanými z nejčistšího zlata, se probudil Marg, který stal se prvním králem a jehož linie skrze Dalma I., vede až k našim velekrálům a klanu Trontmargů. (a klany v černé tvrdí, že jejich prapředkem byl Gar, zahalený, stvořený z obsidiánu a černého železa, poslední vytesaný, nejmenší ale stvořený s největší zkušeností)

Všech sedm praotců se dlouho klanělo svému stvořiteli, ten jejich modlitby však odmítal a řekl jim: „Nejsem jako druzí z duchů, nestvořil jsem vás, abyste mi sloužili, ale abyste napravili svět. Běžte a množte se, zbudujte města ve skále a dobíjejte země pro své potomky. Dávám vám Asterion, a všechny jeho poklady v dědictví, neboť já jsem jediný pán nad vším, co leží ukryto ve skalách.“

Praotcové tedy šli, stvořili první zbraně a první nástroje aby dobíjeli a tvořili. Nalezli si ženy a z jejich spojení vzešlo prvních sedm klanů a z těch celé trpasličí plémě, kterému pak za odměnu Otec Hora seslal na pomoc Kováře a laskavou Paní Zemi a s nimi celou sedmnáctku.

Pokud však nastane jednou potřeba, vrátí se Otec Hora, Zlatonoš, a povede náš národ v posledním boji, živé i ty, kteří se k němu již navrátili. A svět získá řád a potomci praotců převezmou své plné dědictví.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Historie, Svět. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář