Siomen – Učenec

Patron učenců, knihovníků, filosofů a vůbec všech, kteří prosí o dobrou paměť, odpověď na své otázky a moudrost k řešení problémů.

Atributy

 • Předmět: křišťálová koule
 • Barva: fialová, šedá
 • Kámen: ametist

Povinnosti a zvyky kněze

Shromažďovat vědomosti, zaznamenávat příběhy, ale ne způsobem, který by narušoval řád světa. Zakázané je obtěžování duší zemřelých nebo obsování s bytostmi temné strany stínového světa.

Předávání svých vědomostí v prvé řadě svým bratřím a zařazení těchto informací do knihoven za dmi klášterů. Užitečné informace je třeba sdílet i s obyčejnými lidmi. Při každém objevu setrvat krátce v modlitbě k Siomenovi. Je také zakázáno vyhýbat se otázce, ale povoleno je opravit nesprávně položenou otázku.

Vzdělávat lidi například zakládáním škol.

Obřad

Při objevení nové vědomosti, znalosti, nového zjištění -> přednášky, případně návštěva mnichů ze sousedního kláštera. Při Svátku Moudrých (17. 9.).

1. stupeň:

 • Svíčka (světlo)
 • Přelož (pochopení psaného textu; sám)
 • Porozuměj (mluvené slovo; sám)
 • Najdi informaci (rychlé nalezení dostupné informace)
 • Rychlé psaní
 • Rychlé čtení
 • Magický ingoust (sesílá se na brk)
 • Sugesce (protihod = aktuální vůle; zvědavost, touha po vzdělání, umírněnost)

2. stupeň:

 • Pamatuj (sám)
 • Tlumočník (mluvené slovo)
 • Telepatie (protihod = důvtip + ostražitost; čtení)
 • Vzpomeň si
 • Oprav text (vybledlé stránky atp.)
 • Čtení snů
 • Odstraň psychickou bariéru
 • Ochrana mysli

3. stupeň:

 • Mentální požehnání (bonus ke znalostem)
 • Mluv se zvířaty
 • Daleký pohled
 • Bezpečný průchod (nezájem zlých myšlenkových bytostí)
 • Sugesce hromadná (protihod = aktuální vůle; zvědavost, touha po vzdělání, umírněnost)
 • Rozhodni o pravdě (protihod = aktuální vůle)
 • Odhal nedávné (odpoutání duše, cesta do stínového světa, hledání max. 1 měsíc staré informace)
 • Posílení důvtipu

4. stupeň:

 • Zapomeň (protihod = důvtip + ostražitost)
 • Sdílení jazyků (i na ostatní)
 • Astrální dárek (zvýraznění informace v astrálu)
 • Odstraň slepotu/hluchotu
 • Mentální propojení (dvojce)
 • Poslání (protihod = aktuální vůle)
 • Neúnavnost
 • Odhal dávné (odpoutání duše, cesta do stínového světa, hledání max. do 30 let)

5. stupeň:

 • Odhal pradávné (odpoutání duše, cesta do stínového světa, hledání max. do 1000 let)
 • Identifikace artefaktu
 • Mozková síť (až 7 postav)
 • Sejmutí kletby
 • Lokalizuj osobu (nutné pojítko, nebo dřívější setkání)
 • Vymítání (temné myšl. bytosti)
 • Odhal recepturu
 • Předej moudrost (protihod = permanentní vůle)

Napsat komentář