Válečník

Níže naleznete bojové talenty spojené s dovednostmi Boj (B), Rvačka (R), Střelba (S), Vrh (V), případně A (Atletika).

Talenty jsou psány za sebe tak, jak za sebou následují a v závorkách je uvedena zkratka pro potřebnou schopnost a její potřebný stupeň.

Naučení jednoho takového talentu stojí 2 zkušenostní body.

Nepopsané talenty se vztahují i k použití různých typů zbraní a boji proti různým soupeřům. S bojovou dovedností se má za to, že dotyčný automaticky ovládá talent boj proti humanoidům a kategorii zbraní, se kterou se učil. Např:
Dřevcové zbraně, sečné, zákeřné, pádné, luky, kuše, praky, ale také boj s: nemrtvými, zvířaty, skupinou myšlenkových bytostí, obrovskými nestvůrami atp…

Pokud je nucen válečník bojovat s jiným typem zbraně, než který ovládá, případně bojuje proti nepříteli, se kterým nemá bojové zkušenosti, pak má buď postih k banku.

Stabilita (B/R/A 1)
- válečníka je těžší složit na zem, podrazit nohy atp.; oprava obtížnosti 2
Silný nápřah (B/R 1)
- válečník dává do úderu všechnu svou sílu na úkor přesnosti a své rovnováhy; +1 k obtížnosti, -2 k rychlosti, rozdíl požadované síly od té skutečné se přičítá ke zranění (minimálně +1)
Boj se zvířaty (B/R/S/V 1, Přežití v přírodě 2)
-válečník nemá vyšší obtížnost v boji se zvířaty (běžně +1)
Boj s netvory I. (B/R/S/V 1, Astrál 1)
- válečník má obtížnost v boji s hmotnými myšlenkovými bytostmi pouze +1 (běžně +2)

  • Boj s netvory II.(B/R/S/V 2, Astrál 2) -  válečník nemá vyšší obtížnost v boji s myšlenkovými bytostmi (běžně +2)

Boj s nehmotnými I. (B/R/S/V 1, Astrál 1)
- válečník má obtížnost v boji s nehmotnými bytostmi pouze +1 (běžně +2)

  • Boj s nehmotnými II.(B/R/S/V 2, Astrál 2) - válečník nemá vyšší obtížnost v boji s nehmotnými bytostmi (běžně +2)

Boj s neživými I. (B/R/S/V 1, Teorie kouzel 1)
- válečník má obtížnost v boji se zanimovanými nemrtvými a golemy pouze +1 (běžně +2)

  • Boj s neživými II. (B/R/S/V 2, Teorie kouzel 2) - válečník nemá vyšší obtížnost v boji se zanimovanými nemrtvými a golemy (běžně +2)

Falešný postoj (B/R 2)
- válečník finguje slabost, nebo chybný postoj a tím protivníka může přesvědčit o tom, že je nekrytý.
    Charisma+Klamání ~ 6 oproti Důvtip+Empatie(Boj) ~ 6
    – v případě úspěchu má protivník obtížnost +1; neúspěch značí, že protivník klam                  prohlédl a +1 k obtížnosti se projeví u našeho válečníka
Sehrannost (B/R 2)
- pokud válečník bojuje blízko jiné postavy, která má také tento talent, bank kostek v boji +1, +1 možný protivník
Odvaha (B/R 1)
- válečník má v hodech na odvahu týkajících se boje obtížnost -1

Hrdina (B/R 3, Odvaha) - v hodech na odvahu týkajících se boje obtížnost -2

Boj v sedle (B/S/V 1; Jízda 2)
- válečník v sedle způsobuje o 1 větší zranění
Pevný stisk (B 2, Síla 2)
- válečníkovi je těžší vyrazit předmět z ruky; úprava obtížnosti o 2
Odhad (S/V 2; Postřeh 3)
- válečník lépe uhýbá projektilům, útočící nepřítel obtížnost +1
Štítonoš (B 2)
- zvyšuje počet nepřátel, se kterými dokáže válečník bojovat (i je ohrozit) bez postihu o +1, nebo zvyšuje obtížnost v boji +1 jedinému nepříteli.
Rychlé tasení (B/S/V 2)
- válečník je schopen tasit zbraň (vytáhnout nůž/hvězdici/zasadit šíp) a zároveň ji ihned použít s postihem -3 k Rychlosti, je podmínkou pro rychlou střelbu s lukem
Válečný pokřik (B/R 2)
- akce; okolní soupeři, kteří neuspěli (konstituce+zastrašování ~ 6 oproti odvaha+pevnost mysli/boj ~ (8odvaha); každý ze zastrašovaných, který uspěl, si přičítá ke svému hodu tolik dodatečných úspěchů, kolik jeho spojenců uspělo), se pouze brání v tomto a následujícím tahu, botch znamená útěk, nebo neschopnost pohybu.
Střelba v pohybu (S/V 2)
- válečník může bez postihu útočit a při tom se pohybovat až poklusem (cca 5 m/s)

Střelba na voze/lodi (S/V 3) – válečník nemá postih k útoku
Střelba v sedle koně (S/V 3; Jízda 3) - válečník nemá postih k útoku

Přehled I. (B/R/S/V 2)
- válečník má obtížnost -1 u hodů na Obezřetnost na bojišti

  • Přehled II (B/R/S/V 3, Přehled) -2 k obtížnosti (viz výše)

Levorukost (B/V 3)
- válečník je schopen ovládat zbraň i v levé (sekundární) ruce bez postihu stejně jako v té primární. Běžně je obtížnost na zásah druhou zbraní +2.

  • Boj se dvěmi zbraněmi (B 3, Obratnost 3, Obouručnost) – válečník může bojovat s o 1 větším počtem nepřátel bez postihu, nebo zvyšuje obtížnost v boji +1 jedinému nepříteli.

Útok z obrany (B/R 2)
- soupeř se potýká s udělenou nevýhodou, kterou mu válečník způsobil při obraně (soupeře neohrožoval) v dalším tahu i v případě, že se ho pokusí válečník v následujícím tahu ohrozit.

Zuřivost (B/R 2)
- při boji je těžší válečníka slovně (vystupování) nebo magicky (kouzla) ovlivnit = obtížnost při takových snahách je o 1 vyšší, respektive obtížnost u protihodu vůči psychickým kouzlům je snížena o 1.

Berserker (B/R 4) – psychická kouzla úspěšně seslaná na válečníka v boji začínají fungovat až po dvou tazích od seslání.

Omráčení na dálku (V 3)
- válečník dokáže zasáhnout vrženým nožem/dýkou nepřítele tupou stranou a tím ho pouze omráčit, nebo vyrušit ze soustředění
Houževnatost (B/R/Pevnost mysli 2)

- válečník získává četnost +1 ke Zranění a tím se mu zvýší i četnost u předešlých typů zranění.

Nezdolnost (B/R/Pevnost mysli 3, Houževnatost) – neaplikuje se postih -1 k banku za pohmoždění a lehká zranění.

Boj ve zbroji (B 2, Odolnost 3)
- válečník dokáže šetřit energií v boji a tak zmírnit úbytek banku za boj ve zbroji. Úbytek BANKU je o 1 mírnější.
Talent se nevztahuje na jiné náročné činnosti jako běh, plavání atp.

Zásah z dálky (S/V 4)
- válečník může s obtížností o 4 větší zasáhnout nepohyblivý cíl vzdálený až na dvojnásobný efektivní dostřel/dopal.

Napsat komentář