Dusnari

Dusnari jsou čarodějové zaměření na boj s nemrtvými a to is těmi, co pocházejí ze Stínového světa. Při boji používají nekrorcismy. K jejich sesílání využívají dvou magických pomůcek. K těm postupem času emočně přilnou a jsou na nich prakticky závislí. Mají k tomu ale důvod, jejich moc s přibývajícími zkušenostmi roste a po čase se z nich stávají mocné artefakty – zhouby nemrtvých.

Nekrox

Nekrox je malachitový kámen ve tvaru pětibokého jehlanu. Slouží k sesílání nekrorcismů určeným proti zanimovaným nemrtvým (to jsou ti stvoření z lidských a jiných těl).

Stafien

Stafien je lintirová hůlka opletená zlatými vlákny. Slouží k sesílání nekrorcismů určeným proti nemrtvým myšlenkovým bytostem.

Identifikace nemrtvého

Aby dusnari mohl efektivné použít správný nekrorcismus, potřebuje k tomu dobře vědět, o jakou přesně se myšlenkovou bytost jedná, v případě zanimovaných nemrtvých pak o ozvěny prvků (zaklínadla utvářející schopnosti nemrtvých), kterými je nemrtvý očarován. špatně zvolený nekrorcismus neudělá nemrtvému nic, což může vést ke smrti čaroděje.

  • Postřeh + Teorie kouzel (zanimovaní nemrtví) a nebo Paměť + Astrál (MB) ~ 8
  • Úspěch = množství úspěchů udává, jaký efekt nekrorcismus bude mít
  • Neúspěch = efektivita nekrorcismu byla nulová
  • Botch = efekt nekrorcismu se projeví tak, jak čaroděj nechce; -1 k Aktuální vůli

Sesílání nekrorcismů

Nekrorcismy se berou jako standartní kouzla, u kterých je třeba se soustředit a platí pro ně stejné podmínky. Navíc je k nim potřeba jedna ze dvou pomůcek – nekrox či stafien.

Napsat komentář