Runotepec

Runotepec je specializované povolání, které je rozkročeno někde mezi řemeslníkem, čarodějem a alchymistou.

K tomu, aby mohl někdo vyrábět runové předměty, musí jednak ovládat dovednost Runotepectví, která je ve vztahu k runám podobně jako je dovednost Kouzlení ke kouzlům.
Runy mají stupeň složitosti 1 až 5 a runotepec se může naučit runu maximálně ze stupně odpovídajícího dosaženému stupni Runotepectví.

Mimo tuto dovednost potřebuje runotepec disponovat talenty:
Vycítění magenergie
Práce se syrovou magenergií
Runotepec

Tyto talenty vyžadují minimálně subdovednosti:
Teorie kouzel na stupni 2
Magické předměty na stupni 1

Jednotlivé runy pak kromě požadovaného stupně dovednosti Runotepec vyžadují i konkrétní stupeň výše zmíněných znalostních subdovedností.

Na rozdíl od kouzel, které si může čaroděj s určitým základem vymýšlet sám, runy se runotepec musí vždy učit od někoho jiného (leda že by byl starý mistr) a to vyžaduje přístup k takovému vědění, které je často úzkostlivě střeženo.

Runotepci se zpřístupní několik talentů, které se váží právě na tvorbu run.

Tvorba run

K tomu, aby runotepec mohl rýt runu, potřebuje předmět, do kterého ryje, správně vybavenou dílnu a nástroje, zásobu surové magenergii a pokud to vyžaduje konkrétní materiál, i přítomnost kouzel, nebo speciální výhně. Za takových podmínek se může dát do práce:

Zručnost + Runotepectví proti 4+X

 • kde X je stupeň runy

Runotepec provádí hod každý den, kdy má čas a kdy se může věnovat rytí po dobu alespoň pěti hodin. Za každý takový den spotřebuje surovou magenergii v hodnotě (10 * X) zlatých, ať už v hodu uspěje a nebo ne.
Celkem musí nashromáždit (30 * X) úspěchů, aby runu úspěšně dokončil.

- neúspěch značí promarněný den a peníze.
- botch značí taktéž výše zmíněnou finanční škodu a znehodnocení dosavadní práce, ve které už nelze pokračovat a v extrémních případech může znamenat i:

 • (X ~ 8 = 4) = nakažení se magickou nemocí
 • (X ~ 8 = 3) = nehodu při níž dojde k poškození dílny a zranění rovnému X
 • (X ~ 8 = 2) = zničení předmětu, do kterého je ryto

U rytí run je potřeba myslet na několik faktorů:

 • do jakého materiálu je tepáno
 • do jaké části a jakého předmětu je tepáno

V prvním případě materiál přímo ovlivňuje jednak pořizovací náklady, specifika výroby, sílu runy a její životnost.
V druhém případě jde pak o to, že některé runy mají význam pouze v určitém předmětu nebo v určité jeho části.

Materiál

Tepe se zpravidla do kovu (ocel, lintir, garen, athorské stříbro, helurim, rajmin) nebo do nerostů (drahokamy a polodrahokamy).

 • ocel = (runy 1. – 3. stupně); 100 g = 1 zl
 • stříbro = (runy 1. – 2. stupně); 100 g = 4 zl
 • zlato = (runy 1. – 2. stupně); 100 g = 40 zl
 • lintir = trojnásobná životnost (runy 1. – 5. stupně); 100 g = 100 zl; váha 2/3 ocele
 • slitina lintiru/oceli = dvojnásobná životnost (runy 1. – 4. stupně); 100 g = 60 zl; váha 3/4 ocele
 • garen = umocněné okouzlení (runy 1. – 5. stupně); 100 g = 4000 zl; váha jako ocel
 • athorské stříbro = umocněné živlové okouzlení (runy 1. – 5. stupně); 100 g = 300 zl; váha jako ocel
 • helurim = dvojnásobná životnost (runy 1. – 4. stupně); 100 g = 50 zl; váha 4/5 ocele
 • rajmin = umocněný efekt run chránících před magií (runy 1. – 5. stupně); 100 g = 150 zl; váha 2/3 ocele
 • polodrahokamy = (runy 1. – 3. stupně); 1-5 zl neopracovaný, 10-50 zl broušený; běžná velikost
 • probuzený křišťál = dvojnásobná životnost (runy 1. – 4. stupňě) = 10 zl neopracovaný, 100 zl broušený, běžná velikost
 • drahokamy = trojnásobná životnost (runy 1. – 5. stupně) 5-10 zl neopracovaný, 50-100 zl broušený; běžná velikost

Umístění runy

Pro většinu run je určeno místo, kde mají být, ať už jde o to, že to musí být přilba nebo čelenka, nebo prsten, náramek a nebo jestli to má být rukojeť meče, jeho záštita, hlavice, ratiště, či ostří.

Kromě této predispozice run jde i možnost skládat runy do runových slov. V tomto případě je právě možné skládat slova jen v rámci jednoho předmětu a nebo přímo jedné jeho části.

Pokud nepatří další rytá runa do posloupnosti runového slova, její vyrytí vedle jiné může znehodnotit obě runy.

Více o jednotlivých runách a runových slovech na stránce Runy.

Učení se run

Naučení runy stojí 1 zk. bod, případně dva, pokud jde o vzácnou a složitou runu. Runy mají svůj stupeň a runotepec se může učit jen ty, které nepřesahují výši jeho dovednosti Runotepectví. Runy jsou navíc často podmíněné jinými runami a talenty.

Doba učení

 • Paměť+Runotepectví ~ 5 + X
  • kde X je stupeň učené runy

Runotepec hází jednou za každý den, kdy má možnost se runu učit. Potřebuje nasbírat (70 – počet již naučených run s daným principem) úspěchů.
Pokud ho vede učitel, stačí našemu runotepci nasbírat pouze (40 – počet již naučených run s daným principem) úspěchů.
I učení je nákladná záležitost a Runotepce vyjde na X*70 (X*40) zlatých za naučení se jedné runy.

Napsat komentář