Nui

Rybář, obchodník, cestovatel a tatér v jedné osobě pocházející z Tichých vod z kmene Warau.

Tetování, která zdobí Nuiovo tělo. Ke každému se váže příběh. Někdy dobrý, jindy zajímavý, obyčejný a nebo také smutný. Zda je ale na požádání někomu prozradí, to závisí na jeho momentální náladě.

Vzor z vlnovek (na čele, tvářích a bradě) – poznávací znamení kmene Waratu a národa Arvazarů
Věnec ze spleteného rákosu
(na levém kotníku) – původ rodičů, řemeslníci vyrábějící předměty z rákosu a proutí
„Rukáv“ ze šupin (na levé paži, od ramene po loket) – účast na lovu velkého sumce, zkouška odvahy a dospělosti
Malý člun s trojúhelníkovou plachtou obklopený deseti vlnami
(na rameni pravé paže) – doklad o zvládnutí plavby po Tichých vodách a délka nejdelší cesty v měsících
Stylizované slunce
(na šíji) – bdící a ochraňují Slunce Arvazarů
Trojitý pásek z trojúhelníků
(na zápěstí levé ruky) – znak válečníka, „Ten, co pozvedá zbraň pro druhé“
Muž kreslící na hřbet velkého sumce
(na bedrech) – symbolické znázornění povolání
Miska s plackami a zářícím sluncem
(na žebrech vlevo) – doklad manželství s dcerou Strážce slunce
Dvě ryby s perlou v tlamě
(na žebrech vpravo) – dvě provdané dcery
Napůl had a napůl provaz, několikrát obtočený
(na zápěstí pravé ruky) – za vítězství v přátelském klání mezi kmeny 
Čtyři hořící lodě nad štikou plavající břichem vzhůru
(na hrudi vlevo) – smrt, která potkala rodinu

Sekera silného úderu
prodejní cena: cca 900 zl
zakletá, jednoruční, helurim, nehmotné nezraňuje, kvalita 6/8, 4s/3b, R 0, dosah 1, síla 3
+ nelze krýt jednoruční zbraní
+ poškozuje štíty a zbroje dvakrát více

Prsten plamene
prodejní cena: cca 1000 zl
zakletý, ovládá tři kouzla = 6~6; požadavky: magické předměty 1/2/3
+ Zapal (1. stupeň, dotek, 2 tahy), způsobí ohnivé magické zranění +1/1/2/2/3 (přičítá se k pěstnímu souboji), slouží k zapálení věcí, 1x za 6 hodin (nelze 6h používat)
- -1 atribut
+ Ohnivá střela (2.stupeň, dohled, 1 tah, 40 metrů), ohnivé magické zranění 3/4/5/6/7, 1x za den (nelze den používat)
- -1 atribut
+ Požár (3. stupeň, dohled, 5 tahů, 5 – 25 m²), oblast pohltí magický požár, ohnivé magické zranění 4/tah; 3 tahy, 1x za alden (nelze alden prsten používat)
- 3 atributy

Prsten dravce
prodejní cena: ? – dar od Pána vichrů
Váže k sobě dravého ptáka z okolí, který provází nositele na cestách.
Nositel má na zázraky od Siarona směřované na tohoto konkrétního ptáka 2 dodatečné úspěchy.
Všechny zázraky s podmínkou [sám] může směřovat i na tohoto ptáka

Kopí proti nehmotným

prodejní cena 2500 zl

jednoručně / obouručně:
délka 2/3, rychlost 1/3, pož. síla 3/1;
kvalita 6/7,
Zranění 3b (zraňuje i nehmotné za RÚ+1) obtížnost -1 proti nehmotným MB (ne nižší než 6)
Varování na 10s, že je v blízkosti nehmotná MB
Obtížnost -1 před sekundárními efekty zranění nemrtvých nehmotných MB

Arvedanská dračí přezka odolnosti

prodejní cena 600 zl

zvyšuje odolnost nositele před nemocemi, účinky drog a jedů (přírodních i alchymisticky upravených) o +2

 

 

 

Náušnice nočního vidění
Dar od Naramien.
Prodejní cena: 500 zl
Obtížnost při zhoršených světelných podmínkách o 1 nižžší.

Čelenka ochrany mysli
Dar od Naramien.
Prodejní cena: 1000 zl
Obtížnost u protihodu vůči psychickým kouzlům a schopnostem je o 1 nižší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář