Bongir – Pastýř

Ochránce všech pastýřů, dobytkářů, chovatelů, ptáčníků i honáků. Všech, kteří chovají, či cvičí domestikovaná zvířata.

Atributy

 • Barva: hnědá a tmavě zelená
 • Kámen: malachit

Povinnosti a zvyky kněze

Předávat vědomosti získané od svého boha obyčejným lidem, venkovanům a svou prací a prostým životem sloužit svému bohu. Jejich povinností je neodmítnout žádnou žádost o pomoc či radu s chovem zvěře.

Obřad

Svátost živých tvorů 23. chladna – porážení mladého býčka, nebo jiného zvířete. Výsledek má hovořit o tom, jaký bude další rok po zimě.
Také na slavnost Vína a koláčků 30. žlutna (Tarfein), či 18. úmora na Den plodů zasvěcený i bohyni Alcaril.

1. stupeň:

 • Neutralizuj jed [zvíře]
 • Utracení [zvíře] (protihod Aktuální vůle)
 • Uzdrav zranění [zvíře]
 • Najdi stopy [zvířecí]
 • Maximální užitek [zvíře]
 • Rychlý pochod [sám]
 • Odolnost proti počasí
 • Rychlá práce

2. stupeň:

 • Oheň
 • Orientace
 • Sugesce [zvíře, hlad, žízeň, strach] (protihod důvtip+obezřetnost)
 • Uzdrav nemocného [zvíře]
 • Požehnání do útoku [zvíře]
 • Metamorfóza [sám, domácí drobné zvíře]
 • Příkaz [zvíře] (protihod aktuální vůle)
 • Rychlý růst [tráva]
 • Naprav plod [zvíře]

3. stupeň:

 • Mluv se zvířaty
 • Uklidni [zvíře] (protihod aktuální vůle)
 • Uzdrav těžká zranění [zvíře]
 • Přivolej druida
 • Odstranění únavy [zvíře, sám]
 • Početí [zvíře]
 • Najdi bytost [zvíře]
 • Hypnóza [zvíře] (protihod důvtip+obezřetnost)

4. stupeň:

 • Hromadné požehnání do útoku [zvíře]
 • Ochrana místa [zvíře]
 • Návrat do stáje
 • Zdivočení zvířete (protihod důvtip + obezřetnost)
 • Ochrana proti jedům [zvíře]
 • Hromadné uzdravení nemocných [zvíře]
 • Přivolej zvířata
 • Nenávist zvířat

5. stupeň:

 • Zvířecí pomoc
 • Davová hypnóza [zvíře] (protihod aktuální vůle)
 • Zvětši zvíře
 • Poslání [zvíře] (protihod aktuální vůle)
 • Metamorfóza [jakékoliv zvíře]
 • Návrat domů
 • Oživení zabitého [zvíře]
 • Vymítání [myšlenkové bytosti zvířecího původu - určuje Vypravěč] (protihod aktuální vůle)

Napsat komentář