Astrální směr

Někdy nazývaný jako směr Poznávací magie. Čaroděj díky tomuto směru magie dokáže sesílat kouzla, které zlepší jeho smysly, přenesou jeho vědomí někam dál, nebo jen umožní vnímat něco, či rozumět něčemu, čemu by jindy nebylo možné rozumět. Pomocí kouzel je schopen sebe a své okolí před takovými kouzly chránit. Díky vstupu do astrálního světa dokáže odhalovat informace z minulosti.

Příklady kouzel:

zbytři smysl, najdi předmět/osobu, orientace, odpoutání duše, daleký pohled, najdi druhou polovinu vazby, noční vidění, přelož text, mluv se zvířaty, zanech zprávu, najdi magenergii/kouzlo, rozhrň stříbrný závoj, tlumočník, zašifruj, pošli zprávu, infravidění, zabij nemrtvého/golema, sledování, zacelení trhliny, vymítání myšlenkové bytosti/temného ducha, prokletí, přerušení vazby, vymítání duše, odstraň prokletí, vytvoř vazbu/pouto

Cestování Stínovým světem

Čaroděj je schopen rozhrnovat stříbrný závoj a buď vstupovat do Stínového světa, nebo do něj pouze nahlížet. Také je schopen nahlížet do vnějšího světa a komunikovat s tamními bytostmi. Využívá to především k získávání informací o minulosti. Stínový svět nabízí informace relativně čerstvé (ne více jak tisíc let staré), kdežto vnější svět může poskytnout i daleko starší informace. Čaroděje je také schopen si skrze stínový svět zkrátit cestu v přírodní úrovni. Ve vnějším světě je pak schopen ošálit démony astrálních sfér a vlákat je do pasti v podobě předmětu v přírodní úrovni. Více o pojetí Astrálního světa v článku Astrál.

Rozhrnutí Stříbrného závoje:

Rozhrnutím Stříbrného závoje vznikne trhlina mezi stínovým světem a přírodní úrovní. Trhlinou lze nahlížet a prostoupit oběma směry.

 • Na rozhrnutí Stříbrného závoje čaroděj potřebuje seslat kouzlo Rozhrň Stříbrný závoj.

Nahlížení do Stínového světa:

Pokud čaroděj úspěšně rozhrnul Stříbrný závoj, může nechat tělo v přírodní úrovni a jako duše se vydat prozkoumávat stínový svět. (nutné seslat kouzlo odpoutání duše) Tehdy zůstává Stříbrný závoj roztržen a duše je ve stínovém světě k tělu skrze trhlinu poutána neviditelnou vazbou. To ji zajišťuje povědomí o tom, kudy se vydat zpět k tělu, když svůj průzkum ve stínovém světě chce ukončit.

Vstup myšlenkové bytosti/temného ducha

 • Trhlinou může ze stínového světa vstoupit do přírodní úrovně myšlenková bytost. Hází se jednou kostkou za každou hodinu proti 9. Počet úspěchů značí moc myšlenkové bytosti.
 • Také může tělo napadnout temný duch a pokusit se převzít kontrolu nad tělem (souboj aktuálních vůlí). Hází se jednou kostkou za každé 2 hodiny proti 9. Počet úspěchů značí moc temného ducha.

Uvnitř Stínového světa:

Pokud čaroděj úspěšně rozhrnul Stříbrný závoj, může jím projít na druhou stranu. Trhlina se po průchodu zacelí. Ve stínovém světě nelze rozhrnout Stříbrný závoj a proto je návrat do přírodní úrovně komplikovanější. Čaroděj musí najít jinou existující trhlinu:

Hledání trhliny

 • Důvtip + Vhled proti 9
 • z každou další hodinou strávenou neúspěšným hledáním si čaroděj může znovu hodit
 • počet úspěchů značí dobu v rámci následující hodiny, za jakou se mu podařilo najít trhlinu (více úspěchů, kratší čas; jeden úspěch=následující hodina)
 • pokud hledá nějakou konkrétní, o které má povědomí, obtížnost je o 1 menší

Po vstupu do stínového světa má dotyčný fyzickou podobu, vlastní u sebe pouze magické předměty, které nyní pozbývají svých speciálních schopností, takže je čaroděj velmi zranitelný. Kouzla ve stínovém světě působí odlišně a nelze se na ně spoléhat. Naopak zázraky kněží jsou značně posíleny, neboť jsou kněží ke svým bohům blíž a jsou spíše vyslyšeni. Výhody pohybu ve stínovém světě ve své fyzické podobě jsou mnohé. Například tam může dotyčný něco zabít, nebo ukrýt, nebo vzít s sebou následně do přírodní úrovně.

Bloudění

 • Ve stínovém světě čaroděj může zabloudit. Každou hodinu provádí čaroděj kontrolní hod postřeh + vhled proti 8.
 • V případě neúspěchu je hledání informace přerušeno a čas strávený k jejímu nalezení je promarněný. Taktéž čaroděj musí odznovu začít hledat trhlinu, pokud ji hledal.

Napadení myšlenkovou bytostí

 • Ve stínovém světě jej může napadnout myšlenková bytost. Hází se jednou kostkou za každou hodinu proti 9. Počet úspěchů značí moc myšlenkové bytosti.

Hledání informace ve Stínovém světě

Čaroděj je schopen hledat informace o minulosti ve stínovém světě. Hledání potřebné informace je vyjádřeno pastí:

 • Důvtip + Vhled proti 7-10 (určuje vypravěč)
 • Potřebný čas k nalezení potřebné informace je (7 – počet úspěchů) hodin

Přilákání myšlenkové bytosti

Pokud čaroděj úspěšně vstoupí do stínového světa, (ať už v jakékoliv podobě), může přilákat myšlenkovou bytost k trhlině a tím ji umožnit vstoupit do přírodní úrovně.

 • Charisma + Diplomacie proti vůli myšlenkové bytosti
 • neúspěch značí, že nad ní čaroděj nemá žádnou kontrolu a myšlenková bytost se v přírodní úrovni zachová podle své povolávací emoce

Počet úspěchů udává, jak moc dokázal bytost čaroděj přemluvit, aby pro něj něco na oplátku udělala:

 • 1 = bytost čaroději nebude škodit
 • 2 = bytost nebude škodit čaroději a těm, které určí, navíc čaroději poradí, nebo drobně poslouží
 • 3 = bytost čaroděje bude hodinu poslouchat, ale nebude při tom riskovat
 • 4 = bytost čaroděje bude půl dne poslouchat a bude při tom riskovat zranění
 • 5 = bytost čaroděje bude poslouchat až den
 • 6 = bytost pro čaroděje bude schopna položit i život po dni stráveném v přírodní úrovni

Nahlížení do Vnějšího světa

Pokud se čaroděj dostane do stínového světa (jedno jakým způsobem), může se vydat k tajemným mlhám oddělující stínový od vnějšího světa a právě tam komunikovat s dušemi zemřelých či démony astrálních sfér formou nahlížení ze stínového světa, případně ony duše/démony pod falešnou záminkou lákat zpět do přírodní úrovně.

Aby je čaroděj mohl v přírodní úrovni udržet, musí mít pro ně přirpaveno vězení (předmět). Dražší kovy dokáží démona, či duši udržet déle. Ještě déle dokáží duše a démony udržet drahé kamení. Čím lépe je zpracován, vyzdoben a obroušen (je mu uměle dán tvar vůlí myslícího tvora) vazební předmět, tím lépe a déle je schopen předmět v sobě duši/démona udržet. Krom předmětu je potřeba syrová magenergie „nalitá“ do vazebního předmětu.

Nalezení duše/démona

Je třeba vhodného démona astrálních sfér či duši nalézt, aby s ní čaroděj mohl rozmlouvat a zjistit tak potřebné informace. Díky tomu je pak schopen zjistit věci minulé.

 • Důvtip + Vhled proti 9
 • Potřebný čas k nalezení potřebné duše/démona je (6 – počet úspěchů) hodin

Zlákání duše/démona

Po úspěšném nalezení duše/démona se může čaroděj pokusit bytost oklamat, aby ji mohl uzamknout v předmětu v přírodní úrovni.

 • Charisma + Klamání proti 6 /PROTI/ vůle duše/démona proti 6
 • Potřebný čas k oklamání duše/démona je (6 – kladný rozdíl úspěchů) hodin

Napadení Aposfágem

 • Hází se jednou kostkou za každou hodinu proti 9.
 • V případě úspěchu čaroději klesá vůle na nula a je mu přerušen pohled do vnějšího světa.
 • Počet úspěchů značí, kolik dní bude čaroděj z tohoto setkání v kómatu.

Napsat komentář