Tarfein – Lovec

Patron bardů a lovců a všech milovníků dobré zábavy a veselí i těch, kteří si přejí oddychnout od všeho shonu a povinností.

Atributy

 • Předmět: luk, toulec se šípy
 • Barva: hnědá, červená
 • Kámen: tygří oko

Povinnosti a zvyky kněze

Tarfein po svých kněžích nevyžaduje příliš. Snad jen aby se chopili organizace zábav, různých slavností a šířili na svých cestách mezi lidmi radost, dobrou náladu a štěstí.

Kněží řadící se do církve však dle starých tradic slavnostní ceremonie spoutali do přesného řádu, stali se učiteli etikety a společenských mravů.

Vesměs všechny obřady a svátky (i jiných bohů) jsou pro tarfeinovce denním chlebem a hlavní součástí jejich životů.

Obřad

Při jakékoliv větší společenské události, slavnosti, svátku, svatbě a podobně. Při Slavnosti vína a koláčů (30.7.).

1. stupeň:

 • Sugesce (protihod = aktuální vůle; přízeň, dobrá nálada)
 • Najdi zvíře
 • Požehnání zbraně k lovu (střelné zbraně; více kostek, případně větší obtížnost loveného při úhybu)
 • Hrom a blesky (protihod = postřeh + ostražitost)
 • Voda na víno
 • Lazebník
 • Maximální užitek (ulovené zvíře)
 • Cizý jazyk (protihod = postřeh + ostražitost; napodobení cizího hlasu)

2. stupeň:

 • Zjisti klepy (zjištění toho, co se v okolí říká, nebo řeklo – max. alden)
 • Odvěď pozornost (protihod = důvtip + ostražitost; oběť má nutkavý pocit, že by měla řešit něco jiného)
 • Hlas (nechá znít svůj hlas jinde ve volitelné intenzitě)
 • Příkaz (protihod = aktuální vůle; jeden povel)
 • Odstraň psychickou bariéru
 • Přeměna jídla (protihod = postřeh + ostražitost; změna vzhledu, vůně, chuti jídla…)
 • Neslyšitelnost (zvyšuje obtížnost na odhalení sluchem)
 • Oživlý nástroj (oživý hudební nástroj, který hraje sám od sebe)

3. stupeň:

 • Fata morgána (protihod = postřeh + ostražitost; objekty, terén)
 • Zjisti tajemství (kněz pozná tajemství, které se obět snaží skrývat, míra úspěchů odpovídá snaze o zatajení; nemusí se týkat vůbec jejich hovoru)
 • Hypnóza
 • Autorita (při přesvědčování a zastrašování má kněz větší bank, nebo postižení postihy k vůli)
 • Sugesce hromadná (protihod = aktuální vůle; přízeň, dobrá nálada)
 • Hromadné požehnání k lovu (střelné zbraně; více kostek, případně větší obtížnost loveného při úhybu)
 • Přímluva (na jakéhokoliv knězě sedmnáctky)
 • Nevycítitelnost (zvyšuje obtížnost na odhalení čichem)

4. stupeň:

 • Odstranění únavy (doplní mnoho výdrže)
 • Magický luk
 • Probuď lásku (protihod = aktuální vůle)
 • Moc nad sny (odhalení protihod = důvtip + ostražitost)
 • Zvětši zvíře
 • Metamorfóza (lesní zvíře)
 • Božská empatie (při rozhovoru u jednoho člověka bonus k banku, případně výšší obtížnost při lhaní onoho člověka)
 • Přivolání myšlenkové bytosti (v rámci přírodní úrovně; radost, láska)

5. stupeň:

 • Zlepši tvárnost (protihod = aktuální vůle; dočasně)
 • Převrácení osobnosti (protihod = aktuální vůle; delší rozhovor)
 • Zjisti slabost (kněz zjistí něco, co je dotyčným velmi ceněné, chtěné a pro něj velmi drahé/vzácné)
 • Davová sugesce (protihod = aktuální vůle; přízeň, dobrá nálada)
 • Lázeň života (koupel v ní; vyléčení, odpočatí, sejmutí negativních účinků)
 • Vymítání (temné myšl. bytosti)
 • Oživení zabitého (tělo v celku, nepřirozená smrt, míra úspěchů udává míru trvalých postihů)
 • Božský akord (protihod = aktuální vůle – dovaha)

Napsat komentář