Mirtal – Múza

Patronka umělců, řemeslníků a vůbec všech, kteří prosí o originalitu, příchod geniálních myšlenek, které by v tom, čemu se věnují, mohli proniknout i k uším a očím ostatních.

Atributy

 • Barva: bílá, oranžová
 • Kámen: achát

Povinnosti a zvyky kněze

Neupadnout do stereotypu, nikdy nebýt spokojen s výsledkem – je to jen úsek na cestě za zachycením stvoření a bytí.

Uposlechnout každou výzvu, odmítat jakoukoliv výnosnou zakázku, která by spoutávala ducha tvořivosti.

Prožívaná nadřazenost ke všem, jenž neuctívají jejich bohyni – burani, ignoranti…

Obřad

Při příležitosti nějaké kulturní akce – divadlo, hudební vystoupení, výstava obrazů, během Aldenu umění (1.-10.12.) nebo při Aldenu řemesel (1.-10.6.).

1. stupeň:

 • Clona myšlenek
 • Oživlý nástroj
 • Sugesce (protihod = důvtip + ostražitost)
 • Iluze výzbroje (protihod = důvtip + ostražitost)
 • Hlas
 • Neutralizuj jed
 • Autorita
 • Rychlá práce

2. stupeň:

 • Záblesk (protihod = postřeh + ostražitost)
 • Sebereflexe
 • Voda na víno
 • Usni (protihod = konstituce+odolnost)
 • Hrom a blesky (protihod = aktuální vůle *odvaha)
 • Odstraň psychickou bariéru
 • Zdokonal výrobek [estetický vzhled]
 • Zbav návyku [sám]

3. stupeň:

 • Iluzorní převlek (protihod = důvtip + ostražitost)
 • Hypnóza (protihod = aktuální vůle)
 • Cizý jazyk
 • Šťastný den
 • Božský akord (protihod = aktuální vůle *odvaha)
 • Sluneční pablesky (protihod = postřeh + ostražitost)
 • Hromadná clona myšlenek
 • Sugesce II (protihod = důvtip + ostražitost)

4. stupeň:

 • Vyrovnaná psychika
 • Ochrana proti jedům
 • Zlepši výkon
 • Barevná změna
 • Ocenění materiálu
 • Vcítění
 • Rozhodni o pravdě (protihod = aktuální vůle)
 • Moc nad sny (protihod =  důvtip + ostražitost)

5. stupeň:

 • Světelená forma
 • Smrtící duha (protihod = konstituce + odolnost)
 • Davová hypnóza (protihod = aktuální vůle)
 • Odhal recepturu
 • Lokalizuj osobu
 • Socha
 • Boží hněv
 • Já jsem zákon (protihod = aktuální vůle)

Napsat komentář