Souboj

SOUBOJ

Hází všichni proti všem jeden hod, bank je ovlivněn přečíslením a obtížnost dalšími faktory.
Každý na bojišti ví o akcích těch, o kterých má přehled, a může/nemusí se vůči nim bránit/ohrožovat je.

INICIATIVA = nově řešená jednak hodem postřeh+obezřetnost na všimnutí si ohrožení od nepřátel a poté jde už jen o rychlost zapojení se do bojového střetu, kde se už neháže a samotná rychlost určuje dobu, kdy dotyčný ohrozí na životě soupeře a je určena takto:

Boj, rvačka, vrh: Obratnost + Dovednost + rychlost zbraně
Střelba: Zručnost + Dovednost + rychlost zbraně
Kouzlení: Paměť + Dovednost + rychlost kouzla
Vzývání a Modlení: Klamání/Charisma/Pevnost mysli + Dovednost + rychlost úkazu/zázraku

Při vyhodnocování akcí začínají ty s nejvyšší rychlostí a pokud dojde ke zranění někoho, kdo má později ohrozit někoho dalšího, hází se kontrolní hod na rovnováhu/houževnatost/soustředění atp. – podle situace. Až po úspěchu může dotyčný zraněný provést i svou akci, která je namířena proti jeho soupeři(soupeřům).

Rychlejší zbraň (po úpravě síly a obouručnosti) ve střetu s protivníkem s pomalejší zbraní stejné délky zvyšuje soupeři obtížnost o 1. 

Pouze k obraně lze využít dovednost Atletika, ale nejde tímto způsobem ohrozit protivníky. Taktéž se Atletika používá v obraně proti útokům z dálky.

Přičemž Boj přebíjí střelbu/vrh, rvačka přebíjí Boj.
Příklad: Pokud úspěšně zaútočím svým Bojem/Rvačkou na někoho, kdo používá Střelbu/Vrh/Boj a uspěji, v dalším tahu dotyčný musí použít boj/rvačku.

Pokud existuje konflikt dovedností a měla by se vůči jednomu střetu použít jedna a vúči jinému střetu druhá v témže tahu, používá se do banku vždy ta s nižší hodnotou.
Příklad: pokud se střelec chce ubránit útoku zblízka, používá tu nižší dovednost ze střelby/boje/rvačky/atletiky

BANK KOSTEK

= atribut + dovednost + ostatní bonusy za očarování, postihy za zranění atp

Postih:
= za každého protivníka navíc, u kterého se snažím ubránit jeho útoku postih k banku -2
= počet protivníků se kterými mohu bojovat bez postihu je roven 1 + 1 za každý bod v dovednosti nad 2.

Počet soupeřů, které mohu ohrozit, nemůže být nikdy vyšší než je 1+(Dovednost-2), minimálně jeden.

Talent Boj se štítem a Boj se dvěma zbraněmi zvyšuje výše zmíněný počet o 1, v případě, že lze použít štít/druhá zbraň.

V případě boje s jedním protivníkem zvyšují tyto talenty dotyčnému obtížnost o 1, v případě, že lze použít štít/druhá zbraň.

 

Účastník střetu se může vždy rozhodnout pouze bránit a v tom případě navyšuje obtížnost útočníkovi o 1. Případné udělené nevýhody může zužitkovat v dalších tazích pouze v případě, že se nadále bude pouze bránit. (Talent Útok z obrany tohle obchází.)

VÝSLEDEK = úspěch/neúspěch – možnosti

V zásadě má ten, co uspěl v hodu vůči druhému, dvě možnosti. Buď dojde ke zranění odvislému od rozdílu úspěchů a použité zbrani/kouzlu a zbroji poraženého.

Zdraví – postavy mají běžně 5 + Konstituce stupňů zranění, která snese. Méně vážných zranění ustojí více, než jedno fatální. To kolik udává rovněž konstituce. Po ubrání všech životů postava upadá do bezvědomí a nebo umírá, pokud to dává smysl. Do bezvědomí může postava upadnout již dříve a to v závislosti na vážnosti zranění. Pro tyto případě se provádí kontrolní hod a ten se opakuje kdykoliv je způsobeno vážnější zranění než to předtím.

  • Odolnost + Boj/Rvačka/Pevnost mysli ~ 6-8 (zranění-zmrzačení).

A nebo může do dalších tahů přenést nevýhodu na soupeře v podobě zvýšení obtížnosti o 1 (je to kumulativní až do +3).
Pokud ovšem v dalších tazích nastane chvíle, kdy zvítězí opačná strana, nevýhoda z minulých tahů se ztrácí.

Účastník střetu se může vždy rozhodnout pouze bránit a v tom případě neguje úpravu obtížnosti v boji na blízko s nepřítelem, který má delší zbraň.

OBTÍŽNOST

= nezapočítává se do ní rozdíl dovedností, standardně 6

Úpravy:
- z nevýhod z předešlých tahů
- terén
- únava
- počasí
- další vlivy

Ležící postava – pokud je v boji postava sražena nebo upadne, potřebuje akci k tomu, aby vstala, při níž má obtížnost +2 a pokud neuspěje, nepodaří se jí vstát.

Níže je uvedena tabulka modifikací obtížnosti (přehazované čísla) a banku kostek (počtu kostek, se kterými se hází).

Tabulka bonusů a postihů v boji

Okolnosti Obtížnost bank kostek zranění
ohrožení někoho s delší zbraní +1
vrh nad velkou vzdálenost +1  -1
střelba nad malý/velký dostřel +1/+2  -/-2
míření -1
snaha omráčit +1
střelba na větší cíl -1
střelba na menší cíl +1
ležící +2
šero/rozmlžený obraz +1
tma/slepota/neviděný soupeř +3
malá/střední/velká překážka +1/+2/+3
únava/vyčerpání +1 až +4
extrémní počasí až +2
neschůdný terén až +2
stísněný prostor +1
resistence -?
zranitelnost +?
pohmoždění/zranění/zmrzačení -1/-2/-5
velký rozptyl -1
slabý útočný démon +1
silný útočný démon  -? +? +?
slabý obranný démon +1
silný obranný démon  -? +? -?
zády k útočníkovi +1

Napsat komentář