Iluzorní směr

Tento směr magie umožňuje sesílat kouzla, která klamou smysly zúčastněných, mění pro ně realitu.

Odhalení iluze

Každý, kdo je iluzi přítomen, jí může odhalit. V takovém případě iluze mizí a dotyčný vnímá pravou skutečnost – již pro něj iluze neexistuje. To samé se děje pro toho, koho čaroděj z účinků kouzla vyjmul.

V případě, že si cíl ověří iluzi smyslem, se kterým kouzlo nepočítá, iluzi automaticky odhalí.

Ten, kdo iluzi nevnímá/prohlédl, může (ne)vědomky pomoci někomu, kdo iluzi ještě neodhalil. V takovém případě snižuje past, proti které si cíl háže, o 1 až 5 (podle situace – určí vypravěč).

  • přehazuje úspěchy sesilatele za pomoci postřeh+ostražitost proti 7

Obecně pro odhalení iluzí platí:

  • čím více tvorů iluzi nevnímá a vnímat by mělo, tím menší je obtížnost pro ty, kteří iluzi ještě neodhalili
  • čím delší dobu iluze trvá, tím menší je obtížnost pro ty, kteří jí mohou prohlédnout

Napsat komentář