Braghima

Světlonoši

Kirien

Vůdce světlonošů v Braghimě. Patří mezi Anathany, bytosti které sdědily fyzické rysy, moudrost i velmi dobrou paměť od sov. Velí v Braghimě od Bitvy o Taros, kde „padl“ původní velitel Gaetan. Kirien ví, že pouze zastupuje Gaetana, dokud se nepodaří Gaetanovi zregenerovat a přicestovat zpět z Oblačného města. Uzavření stálé trhliny do Stínového světa z Braghimy jeho návrat zkomplikoval. Sídlí v Citadele.

 

 

 

Eanil

Velitelka vzdušné obrany nad Braghimou. Patří mezi Irveiny. Vládne vzdušné magii, počasí a patří mezi nejmocnější z Irveinů. Má pod sebou všechny zvědy. Sídlí v Domu Irveinů.

 

 

 

Karambo

Hlavní stratég, poradce Kiriena. Je styčnou osobou, ke které se shromažďují informace jak shora, tak zdola a rozhoduje po poradě s Kirienem a s Eanel o dalších výpravách. Zadavatel úkolů pro smrtelníky. Sídlí v Citadele.

 

 

 

 

 

Wanubi

Hlavní zvěd, zodpovídá se Eanel. Skrze ptáky z Bílých hor sbírá informace o pohybech všech. Většinu času tráví u Stříbrného platanu na Nádvoří Galema Obětavého a ve volném čase se stará o tamní zahrádku.

 

 

 

 

 

Oma

Kronikářka a vypravěčka starých příběhů. Patří mezi Anathany. Spravuje Síň hrdinů a hroby padlých smrtelníků, jakožto i příběhy o jejich velkých i malých skutcích hodných obdivu. Udržuje povědomí o tom, že Braghima má svou minulost a bez těch, kteří bojovali a nakonec padli pro Světlonoše, by již Braghima nestála a nemrtví by svět dávno zničili a vyhladili všechen život. Sídlí v Síni Hrdinů, kde se nachází i malá kaplička Mauril.

 

 

 

Chazael

Skvělá léčitelka, patří mezi bytosti zvané Calté. Vyskytuje se v lazaretu, kde je i modlitebna vysvěcená Estel. Chazael se stará o všechny zraněné na těle i na duši a poskytuje útěchu, něhu, vlídné slovo a naprosté pochopení bez soudů, které čas od času hledá každý z místních smrtelníků.

 

 

 

 

Dong

Mistr kovář, který ková zbraně a zbroje, tak i opravuje zařízení hradu. Patří mezi Pargahy. Je otevřený, upřímný a hlasitý. Na první pohled přísný, ale oceňuje práci a um ve všech odvětvích lidského snažení a náležitě povzbuzuje všechny, kteří projeví snahu a zápal. Sídlí v kovárně.

 

 

 

 

Fu-Tun

Křižuje Bílé hory poblíž Braghimy a zachraňuje zbloudilé, velmi přátelský a obětavý. Pravidelně se vrací do Braghimy a vítá se s těmi, kterým v minulosti pomohl v nejtěžších chvílích a přivedl je do pevnosti světlonošů.

 

 

 

 

 

Kenog

Lovec nemrtvých, osvoboditel mnoha otroků z jezera Yrakan. Patří mezi Glarbiny. Na výpravách je tichý soustředěný společník, v Braghimě vysedává v Hostinci a hlasitě se směje a vesele si povídá s ostatními.

 

 

 

 

Beren

Tento paladin se zdržuje v Braghimě relativně krátce, aby vyměnil nějaké informace, předal místním nové dovednosti a zkušenosti z bojů a pomohl Braghimským, kterých ubylo za poslední roky s tím, jak je hrozba rozpadlého Umrlčího království menší se smrtí Vieena. Brzy zase Braghimu opustí, aby cestoval Tarou a hledal místa, kam se nekromanti ukryli. Sídlí v Domě Cedrika, který zde pravidelně jednou za sto let zavítá, když ho jeho kroky zavedou do Bílých hor.

 

 

 

Vana

Valkýra, která plní různé úkoly, většinou ale jen zde, v Braghimě, nebo v jejím okolí. Nemá přímo přiřazenou funkci, funguje spíše jako bytost, která je chvíli tam a chvíli jinde, podle toho, kde je zrovna potřeba.

 

 

 

 

Arrakové

Těch je v Braghimě hned několik a starají se o hlavní stráž jak u brány tak na pozorovatelnách. Tito okřídlení kočičí válečníci jsou mistry boje a nic neunikne jejich smyslům. V současnosti jsou v Braghimě stále čtyři, sídlí v Domě Arraků a jsou to:

Eki

 

 

 

 

 

 

Koran

 

 

 

 

 

 

 

Talos

 

 

 

 

 

 

 

A jejich vůdce Fu-Wu Ši

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Smrtelníci

Alim

Hrdina původem z Říše slepých bohů, kde otročil a bojoval v krvavých hrách pro potěchu tamních tyranů a králů. Padl v jedné z bitev v bažinách jako ten v první linii, ale na rozdíl od svých spolubojovníků z Říše slepých bohů se o svůj život rval tak zarputile, že stačil přežít do té doby, než mu pomohl arrak Koran. Alim je tichý a patří mezi Braghimské veterány. Má respekt mezi místními i z řad Světlonošů a je přiřazován na ty nejobtížnější úkoly. Je hrdinou Gora, který ho obdaroval artefaktovou přilbicí. Je k nalezení na cvičišti, v kapli Gora, v ubikacích nebo v hostinci.

 

 

Lumen

Mnich Aurionův, který udržuje v Braghimě náboženské zvyklosti k uctění Sedmnáctky, konkrétně samozřejmě Auriona. Je skvělým posluchačem, věnuje se pravidelně dlouhým modlitbám i tréningům těla a žije velmi asketicky. Udržuje v Braghimě morálku a snahu zlepšovat se díky svému vlastnímu příkladu. Sídlí v kapli Auriona.

 

 

 

 

Bukwar

Trpasličí kovář, krazský odpadlík, který se touží naučit všechna tajemství výroby zbraní, zbroji a runotepectví a i když je mu již 180 let, je pokorným žákem Donga a dělá vše pro to, aby svého světlonošského mistra nezklamal.

 

 

 

 

 

Dhrupal Dupashpuli

Drámajský otrok, který uprchl z držav a hledal slávu, kterou mu poskytli světlonoši v Braghimě. Zachránil ho v Bílých horách Fu-Tun. Dhrupal je veselý, hlučný a svébytný chlapík, který rád poměřuje síly s druhými, hledá další smělé výzvy a nebrání se alkoholu, zábavě a je znám pro svůj velmi netradiční drámajské zemitý humor. Na první pohled působí bezstarostně a lehkomyslně, ale ti, co ho znají déle, ví, že hluboko v něm hoří silný oheň, odpor a zloba ke všemu zlému a nespravedlivému.

 

 

Upanga

Vysloužilý půlelfí dobrodruh, který si svou minulost střeží. Je knězem rytíře, spravuje v Braghimě Gorovu kapli a dbá o pravidelný výcvik druhých a hledání nových technik boje s nepřáteli. Je dost kritický k chybám ostatních, ale dělá to jen proto, aby se dotyční zlepšili. Člověk se od něj dočká ryzí upřímnosti.

 

 

 

 

Khálí Brahmání

Duražinská čarodějka, dříve patřila ke Stínový lovcům (přivolávačům MB v Državách). Uprchla z tohoto čarodějného řádu, když byla konfrontována s neštěstím a tragédií, kterou jí vyvolaná nemrtvá MB způsobila. Sama iniciativně ve stínovém světě vyhledala Světlonoše a nakonec se k nim přidala a posílila jejich snahy v Braghimě. Hledá vykoupení ze svých dřívějších zločinů a dělá vše proto, aby očistila svou tvárnost.

 

 

 

 

Orel er Corean

Rytíř z Lendoru, který se toulal dlouhé roky Tarou jako dobrodruh, kde se setkal se skřítkou Baj Čou a zamiloval se do ní. Společně pak vykonali několik dobrých skutků a Světlonoši je požádali o pomoc. Orel už jako starší pán vykonává v Braghimě úlohu lovce a průzkumníka v Bílých horách. Dříve bojoval proti nemrtvým i na hranicích s Umrlčím královstvím, ale teď ho již dostihlo stáří a brzy oslaví sto let.

Baj Ča
Skřítčí stopařka a druidka, veselá, občas se ale zapomene. Slyší a vidí přírodní duchy okolo a občas ztrácí pevnou půdu pod nohama. Ve společnosti Orela však funguje velmi dobře a pomáhá mu s lovem a sběrem bylin v horských údolích okolo Braghimy. Jejich vzájemná láska je jen platonická, ale velmi silná. Zamilovali si povahu a temperament toho druhého a jsou prakticky nerozluční.

Kopr Zásmažka

Hobití otrok z Umrlčího království, kde musel vařit a dělat pohoštění nekromantům. Světlonoši jej nedávno zachránili a on jakožto někdo, kdo odmítá cestovat letecky či stínovým světem nakonec souhlasil s tím, že Světlonošům a hlavně tedy smrtelníkům v Braghimě pomůže a zhostí se úlohy hlavního kuchaře a provozovatele hostince. Je vděčný za každé nové hosty, rád se zajímá o to, co se děje na Lendoru a v koloniích. Jako každý hobit má rád pohodlí a chvíli, nebo delší dobu, nicnedělání. Díky jeho hroší povaze se na něm útrapy prožité na otrokářské lodi a v Umrlčím království překvapivě vůbec nepodepsaly a tak velmi vybočuje z koloritu smrtelníků v Braghimě. Tím ji ale činí zase o něco více veselejším a lepším místem k životu.

Matěj Smyčík

Starý bongirovec, který byl Světlonoši osloven, aby se chopil po svém předchůdci v Braghimě starosti o chovné vepře, kozy a drůbež. Nejspíše si ho vybrali pro jeho vrozenou lásku ke zvířatům i zbožnost. Ostatně, byl to údajně sám Bongir, kdo Matějovi požehnal, aby se vydal na daleký jih. Matěj je usměvavý dědeček, kterého nikdy nezaslechnete si naříkat, nebo si na něco stěžovat. Je zdrojem neutuchající spokojenosti a radosti i z drobných maličkostí.

 

 

 

Místa v Braghimě (viz mapa)

Mezi zajímavosti patří věčný oheň ve Faeronově kapli, který zajišťuje příjemné klima v celé Braghimě. Byl tam zažehnut v samých počátcích Braghimy a již několik desetiletí světlonoši marně hledají nějakého faeronovce, který by pomohl vhánět oheň do srdcí místních hrdinů.

Stříbrný platan, který roste na Nádvoří Galema Obětavého, je darem od krále lesních elfů ze Země Klidu. Roste v Braghimě již 850 let a jeho přítomnost má blahodárné účinky na růst místních bylin, ale i zeleniny, která se pod ním pěstuje.

Galem Obětavý, podle kterého se jmenuje hlavní nádvoří, byl Braghimský hrdina, který roku 330 při obležení Braghimy padl právě na onom náměstí a svou obětavostí zajistil, že se nepřítel nedostal dál a jeho spojenci mohli úspěšný útok nemrtvých znovu odrazit.

Eloren Pěvkyně byla slavná bardka, původem z jedné šlechtické rodiny z Almendoru, která žila v Braghimě na konci čtvrtého století a sesbírala mnoho příběhů o slavné porážce Vieenových hord u této pevnosti. Složila mnoho skvělých písní a básní, které pak zněly po celém Asterionu. Byla známá svým medovým hlasem a na její zpěv s láskou vzpomínají všichni světlonoši, kteří tehdy v Braghimě sloužili.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cestopisy, Družina, Reporty, Svět. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář