Runy

Základní dělení run do Tříd:

 • trpasličí
 • malé runy tří čarodějů
 • velké runy tří čarodějů
 • jiné

Runy tří čarodějů nelze zkombinovat s trpasličími runami a naopak.

Runy se pak dále dělí na Druhy:

 • podpůrné = nejsou součástí runových slov, ale jejich schopnost se projevuje až s jinými runami
 • samostatné = mohou být v runových slovech a jejich schopnosti se projeví i bez dalších run
 • slovotvorné = určené výhradně do runových slov, vyžadují minimálně talent Runové Dvousloví

Runa má tedy následující parametry:

 • Stupeň = určuje náročnost, nutné ovládnutí dovednosti Runotepectví
 • Podmínka = další potřebné dovednosti, pomůcky a okolnosti
 • Třída = viz výše
 • Druh = viz výše
 • Umístění = jaký typ předmětu, případně jaká jeho část
 • Princip (živel) = forma okouzlení
 • Životnost = doba okouzlení
 • Schopnost = konkrétní efekt runy a případné její synergie

Příklady run

Runa Nezničitlnosti

 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = jakákoliv část předmětu
 • Princip (živel) = země
 • Životnost = Runotepectví * 10 let
 • Schopnost: část předmětu je vysoce odolná, neláme se, nerezaví, nemusí se olejovat, brousit, je těžké ji jakýmkoliv způsobem poškodit; u zbraní nezapomenout nabrousit předem. U zbrojí zvyšuje dané části KZ o 2 pro b/s a o 1 pro p.

Runa Lehkosti

 • Stupeň = 1.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = rukojeť
 • Princip (živel) = vzduch
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: +1 k Inc., 4/5 váha

Runa Pouta

 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = talent Runa s přísadou - krev dotyčného / drmolení hesla při rytí
 • Třída = trpasličí
 • Druh = podpůrná
 • Umístění = rukojeť, nebo hlavní část předmětu
 • Princip (živel) = astrální
 • Životnost =  Runotepectví * 10 let
 • Schopnost: schopnosti ostatních run v daném předmětu jsou k dispozici jen pro toho, komu patřila krev (jeho potomky), případně pro toho, kdo vyřkne heslo v době, kdy je vlastníkem předmětu
Runa Strážce
 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = talent Runa s přísadou - krev dotyčného / drmolení hesla při rytí
 • Třída = trpasličí
 • Druh = slovotvorná
 • Umístění = rukojeť, nebo hlavní část předmětu
 • Princip (živel) = astrální
 • Životnost =  Runotepectví * 10 let
 • Schopnost: ve spojení s jinou útočnou runou ubližuje neoprávněnému nositeli

Runa Žáru

 • Stupeň = 1.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = konec/hrot, nebo jiná u runového slova
 • Princip (živel) = oheň
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: útočná; rozžhaví se, může zapálit, při delším kontaktu způsobuje zranění za 2

Runa Plamene

 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = čepel/hrot, nebo jiná u runového slova
 • Princip (živel) = oheň
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: útočná; vzplane plamenem, může zapálit, při delším kontaktu způsobuje zranění za 1; při zásahu (s / b) způsobuje navíc poškození/jedno poranění

Runa Výhně

 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = čepel/hrot, nebo jiná u runového slova
 • Princip (živel) = oheň
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: útočná; může zapálit, při delším kontaktu způsobuje zranění za 3; při zásahu (s / b) sežehne bílým plamenem a způsobí navíc poškození/zranění za 2.

Runa Ničení

 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = úderná část zbraně, chránič/kyrys
 • Princip (živel) = země
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: útočná; úder zbraně má větší šanci lámat druhé zbraně, ničit zbroje, předměty; runa na zbroji se chová opačně, když do ní něco uhodí, je zvýšená šance, že se zbraň poškodí
Runa Smyslu
 • Stupeň = 1.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = na hlavě
 • Princip (živel) = vitální
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: zlepšuje daný smysl, obezřetnost pro konkrétní případy +1
Runa Soustředění
 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = na hlavě
 • Princip (živel) = psychická
 • Životnost =  Runotepectví * 5 let
 • Schopnost: zvyšuje pevnost mysli o +1
Runa síly
 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = náramek/nátepník/rukavice
 • Princip (živel) = vitální
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: zvyšuje pro činnosti vykonávané danou rukou sílu o +1
Runa úhybu
 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = přezka na opasku, kyrys
 • Princip (živel) = vzduch
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: zvyšuje atletiku o 1
Runa noci/dne
 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = Teorie kouzel 3
 • Třída = trpasličí
 • Druh = slovotvorná
 • Umístění = kdekoliv
 • Princip (živel) = teoretický
 • Životnost =  Runotepectví * 10 let
 • Schopnost: umocňuje schopnost ostatním runám ve slově v noci/ve dne a naopak oslabuje je v opačnou dobu.
Runa Ohnivzdornosti
 • Stupeň = 1.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = cokoliv
 • Princip (živel) = oheň
 • Životnost =  Runotepectví * 10 let
 • Schopnost: je ohnivzdorná a sama pohlcuje oheň, ubírá od ohnivé zranění 1 bod, pokud to dává smysl vzhledem k podobě předmětu
Runa Poražení
 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = úderná část zbraně, rukavice
 • Princip (živel) = země
 • Životnost =  Runotepectví * 6 měsíců
 • Schopnost: útočná, propůjčuje sečné zbrani schopnost srazit nepřítele, pádné zvedá past o 2.
Runa Ostřesu
 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = úderná část zbraně
 • Princip (živel) = země
 • Životnost =  Runotepectví * 6 měsíců
 • Schopnost: útočná, propůjčuje sečné zbrani schopnost srazit nepřítele, pádné zvedá past o 2 a pokud je s ní udeřeno do země pádnou zbraní, okolní nepřátelé v dosahu 3 sáhů mohou být sraženi na zem – obtížnost 6.
Runa zemětřesení
 • Stupeň = 4.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = úderná část zbraně
 • Princip (živel) = země
 • Životnost =  Runotepectví * 6 měsíců
 • Schopnost: útočná, propůjčuje sečné zbrani schopnost srazit nepřítele, pádné zvedá past o 2 a pokud je s ní udeřeno do země pádnou zbraní, okolní nepřátelé v dosahu 3 sáhů mohou být sraženi na zem – obtížnost 6, je možné bořit stěny, vyrážet dveře, brány.
Runa Věrnosti
 • Stupeň = 1.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = rukojeť
 • Princip (živel) = země
 • Životnost =  Runotepectví * 5 let
 • Schopnost: je těžší předmět vyrazit z ruky (obtížnost -2)
Runa Návratu
 • Stupeň = 4.
 • Podmínka = -
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = rukojeť
 • Princip (živel) = vzduch
 • Životnost =  Runotepectví * 6 měsíců
 • Schopnost: vržený předmět se vrací v dalším tahu zpět do ruky, pokud nezpůsobil zranění větší než 3
Runa Životnosti
 • Stupeň = 2.
 • Podmínka = Teorie kouzel 3
 • Třída = trpasličí
 • Druh = slovotvorná
 • Umístění = kdekoliv
 • Princip (živel) = teoretický
 • Životnost =  viz níže
 • Schopnost: ztrojnásobuje životnost všech run v runovém slově
Párová runa
 • Stupeň = 4.
 • Podmínka = Astrál 3, dva předměty
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = kdekoliv (oba dva předměty musí být na stejném místě, stejný typ)
 • Princip (živel) = astrální, země
 • Životnost =  Runotepectví * 10 let
 • Schopnost: změna kvality jednoho předmětu se projevuje na druhém, vlastníci vždy ví přibližnou vzdálenost a směr k párovému předmětu.
Runa Zlomení
 • Stupeň = 3.
 • Podmínka = Teorie kouzel 3
 • Třída = trpasličí
 • Druh = samostatná
 • Umístění = úderná část zbraně
 • Princip (živel) = teoretický
 • Životnost =  Runotepectví * rok
 • Schopnost: při úspěšném zásahu existuje šance, že runa zlomí kouzlo seslané na osobě/předmětu. Hází se: 3 ~ x+stupeň kouzla. Pokud je počet úspěchů vyšší, než počet úspěchů, které definují ono kouzlo, to je pak zlomeno.

Napsat komentář