Šin – Pán poznání

Šin – Pán poznání

Vědění je vše. Lidský život je pomíjivý.

Atributy

 • Odznak: znamení pěsti na hrudi, Kniha učení
 • Barva: černá a bílá
 • Kámen:

Povinnosti a zvyky kněze

Šířit moudrost Šina, být uctivý a zdvořilý ke všem, radit jim v jejich snažení a problémech a tím šířit dobrou pověst Šina. Hledat nové a ztracené informace a vědění a v konečném důsledku být ochoten za ně zaplatit životy druhých i vlastním. Získané informace předávat Šinově spolku.

Modlitba

Každý večer čtení Šinovy Knihy učení, při nalezení nového vědění.

Obřad

Předčítání z Knihy učení lidskému shromáždění, pálení lživých knih atp.

1. stupeň:

 • Oslabení (protihod  Odolnost+Pevnost mysli) = snížení síly
 • Přelož text
 • Sugesce [náklonnost, bázeň, úcta, strach] (protihod Důvtip + Obezřetnost)
 • Oheň = zapálení pochodně, ohniště atp.
 • Tma = rozprostře na místě nebo kolem Šinovce nepřirozenou tmu
 • Světlo = rozprostře na místě nebo kolem Šinovce magické bílé světlo
 • Urči stáří věci
 • Odstranění únavy [slabší/sám]

2. stupeň:

 • Rozptyl kouzlo [1. - 3. stupeň]
 • Zmam osobu (protihod Důvtip+Pevnost mysli) = učiní z cíle věrného přítele na krátký čas
 • Zpomalení (protihod Konstituce+Pevnost mysli)
 • Poznej látku [složení/vlastnosti/využití]
 • Porozumění cizímu mluvenému jazyku [sám]
 • Vycítění informací [sám] = pozná, kde se nachází neživý zdroj jím hledaných informací (přesnost závisí na vzdálenosti a vstupních informacích, které už Šinovec má)
 • Vzbuď zájem o moudrost (protihod Důvtip + Obezřetnost)= posílí/probudí v dotyčném touhu se vzdělávat, hledat odpovědi. To jak dlouho dotyčný vydrží ve svém snažení závisí na jeho povaze a složitosti toho, o co se bude snažit.
 • Bílá střela = zraňuje pouze myšlenkové bytosti, nemrtvé a golemy

3. stupeň:

 • Přemístění [sám] = kněz se přemístí na krátkou vzdálenost na místo, které je v jeho dohledu
 • Zmatek (protihod Postřeh + Pevnost mysli) = jedna osoba v knězem zvolené osobě (skupině osob) spatří svého nepřítele a může na něj i zaútočit
 • Vzpomeň si (protihod vyjádřen úspěchy kouzla zapomění)= obnoví vzpomínky u cíle, ať už byly zapomenuty přirozenou cestou, nebo magicky
 • Šinův hněv = z rukou kněze vyšlehne blesk a zasáhne cíl a zraní ho bleskovým zraněním za 4-8 zranění.
 • Mentální požehnání [sám] = knězi se zvýší Pevnost mysli a na odhalení iluzí má sníženou obtížnost, trvání až několik hodin
 • Autorita [sám] (protihod Důvtip + Pevnost mysli) = kněze obklopí aura moci a významnosti a na všechny společenské hody má zvýšený bank kostek
 • Představa minulosti místa [sám] = kněz se na krátký okamžik přenese do minulosti a má možnost pozorovat svými smysly to, co se na místě, kde se nachází, dělo. Dobu, kam se přenese, určuje kněz.
 • Hrom a blesky = na místě, kde se nachází kněz, zahřmí a/nebo (podle přání kněze) nebe protne blesk. Nefunguje v podzemí.

4. stupeň:

5. stupeň:

Napsat komentář