Šráj Tofel

Narozen 30.8. 813 k.l., Šráj je rodilým Sarindaňanem, který se až v dospělosti dozvěděl, že jeho původ je Mořské císařství. Býval Pouštním běžcem převádějícím karavany přes Písky kostlivců u jezera Yrakan, posléze členem Sarindarského odboje proti a Umrlčímu království a otrokářům, po boku muže jménem Kloboučníka a jiných, kde taktéž nalezl svou lásku v pouštní elfce Take’waki. Po několika letech riskantních, sabotérských misí proti nekromantům a otrokářům se skrze Kloboučníka přidal k hrdinům a světlonošům z Braghimy, kde dlouhou dobu přebýval, nadále se zlepšoval v boji proti nemrtvému zlu a tomu je tak dodnes. V průběhu let se díky čarodějů Dusnari dostal až na sever Tary do Albirea, kde si vytvořil jisté zázemí a později cestoval až na Lendor, aby zjistil, jak je to s jeho pravými rodiči a předky.

Ke konci roku 848, po Kirbegově vpádu do Sarindaru a jeho následného zničení, se Šráj vydává zpět do Braghimy, aby se pokusil najít a za pomoci světlonošů převést do bezpečí přeživší ze Sarindaru a z odboje. K jeho šoku a radosti zde zároveň narazil na svou dceru Take’kiki, se kterou nakonec odcestoval zpět na sever a shodou okolností, v době, kdy národu pouštních elfů z Rychlých dun bylo vyjevena velká pravda ohledně proroctví pouště, společně s dcerou vyhledali její prarodiče, kteří se s Take’kiki nakonec usadili ve vesnici Potůčky ve Východní dálavě.

Šráj do roku 852 přebývá zpět v Braghimě, aby nadále splácel dluh za pomoc světlonošů a pomohl tak postupně nadobro rozbít tehdejší Umrlčí království a zároveň plánoval záchranu údajně přeživších ze Sarindarského odboje, kteří byli odvedeni Kirbegovými silami.

Take’waki

-       Narozena cca 790 k.l.
-       Vyšší, šlachovitá žena
-       Cílevědomá, ambiciózní, horkokrevná, impulzivní, hrdá, ráda užívá života a volnosti
-       Zkušená bojovnice
-       Procestovala Taru, zajata jako otrokyně, prodána Sarindarcům

 

 

 

 

Take’kiki

-       Narozena koncem roku 836 (Sokol)
-       Hyperaktivní, nestálá, hrdá a impulzivní po matce, samotářská a soběstačná po otci
-       Toho času (rok 849+) žijící v Potůčcích s prarodiči Take’Khaki a Ma‘mkiwim

Vybavení


Runová šavle z Qwergastu 
- prodejní cena 1000 zl.
- +1 zr. proti Nemrtvým a nehmotným m.b.
- pasivní schopnost varování (hluboké hučení způsobující vibrace), r= 40 m
- přitahuje nemrtvé m.b.

 


Braghimský gladius
- prodejní cena 1500 zl.
- runová zbraň
- při boji zvyšuje obtížnost nemrtvým a nehmotným m.b. +1, nikoli zanimovaným bytostem
- +1 bodné zranění

- při zhoršených světelných podmínkách lze seslat kouzlo Světluška:
1. stupeň
1/den
podmínka = magické předměty 1
hod = 5 ~ 6
seslání = 1 tah
trvání = 1 – 5 h
efekt = světluška je seslána v čepeli meče, nemůže být seslána jinam, zbytek viz kouzlo

 


Šrájův ocelový kyrys
- prodejní cena 1500 zl.
- namíru vyroben runovým kovářem Bukwarem z Braghimy
- zdvojnásobuje dobu získání postihu k banku při boji (2x odolnost tahů)
- odolný proti přírodním vlivům

 

 

 

 

Bukwarův šalíř

- prodejní cena 500 zl.

- neguje postih na obezřetnost

- runový předmět

 

 

 

 Boty tichosti
- prodejní cena 500 zl.
- zvyšuje obtížnost na zaslechnutí nositele +1
- nepromokavé a odolné proti přírodním vlivům

+ plátové chrániče holení a kolen

 

 

 

Kožené pokované rukavice a nátepníky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý plášť
- prodejní cena 200 zl.
- nepromokavý, odolný

Přezka na plášť
- prodejní cena 200 zl.
- odpuzuje škůdce a hmyz
- salový předmět

Prsten volání o pomoc
- vyšle vzkaz do Braghimy do 200 km
- podmínka Mag. předměty 1

Konzervační krabička
- prodejní cena 1000 zl.
- permanentně konzervuje (kouzlo Konzervuj 2. st. mag. země), 2x doba skladování magických bylin a lektvarů
- rozměry 20x15x10 cm
- runový předmět

Napsat komentář