Psychický směr

Tento směr magie čaroději umožňuje pochopit, jak funguje cizí mysl, jak směřovat přemýšlení myslící bytosti směrem, jakým chce čaroděj.

Odolání psychickému kouzlu

Psychické kouzla působí přímo na mysl jedince. Jedinec se takovému snažení přirozeně brání:

  • obtížnost pro odolání kouzlu je uvedena u jednotlivých kouzel

Pokud v době trvání kouzla nastane situace, která mění podmínky pro cíl kouzla. Buď že jej někdo cizí upozorní na jeho divné chování, nebo sám má větší šanci odhalit pravou příčinu jeho chování/vnímání díky změně situace, provádí výše uvedený hod znovu, možno i s nižší obtížností (rozhoduje vypravěč).

Pokud by dotyčný hodil na odolávaní botch, psychické kouzlo na něm bude ležet déle a pravděpodobně se na něj podepíše intenzivněji.

Odhalení

Pokud jedinec odolá kouzlu a všiml si kouzlícího čaroděje, automaticky rozpozná, že se jej čaroděj pokusil ovlivnit. Nemusí ani úplně rozumět magii a kouzlům. Pokud čaroděje neviděl, zjistí  snahu někoho jej ovlivnit jen v případě, že uspěje v pasti na odhalení:

  • důvtip + teorie kouzel ~ 8

Příklady kouzel:

sugesce (evokování určité emoce, prožitku), psychická rušička, příkaz, čení myšlenek, posthypnotický příkaz, psychická bariéra, ochrana před myšlenkovou bytostí, vnuknutí myšlenky, zapomeň, zapamatuj, usni, ovládnutí, zmatení, zraň myšlenkovou bytost, přivolání, svoboda, najdi myslící bytost, vstoupení do snu, změň vzpomínku, poslání, paralýza, zraň mysl, noční můra, novým pánem, pochopení, závislost, přivolej myšlenkovou bytost, změna přesvědčení, psychická porucha

Napsat komentář