Brajgl

Brajgl „Mess“ Wogel


Rasa: trpaslík Povolání: dobrodruh
Frakce: na své triko Působiště: východní Tara
Narození: 758 Úmrtí:
Pohlaví: muž

Biografie:

Původem ze Seliaku tento trpaslík nepřekvapí svou zdatností v boji. Brajgl před dvaceti lety dokonce zastával v Seliaku důstojnický post a byl členem významného rodu Wogelů. Bohůmžel měl svou hlavu a zodpovědnost za životy jemu přidělených vojáků byla pro něj důležitější, než služba králi a něco takového se neodpouští.
Odmítl vést svou jednotku do nitra Zurku a Druwara IV. (předchůdce Harkana III.) ho proto vykázal z klanu Serkenů. Brajgl, přezdívaný „Mess“se zatvrdil. Trápilo ho to, věděl, čeho se dopouští, ale nemohl své muže vést na jistou smrt.

Mess je zahořklý trpaslík, který chce zbohatnout, nevydrží na jednom místě a doufá, že se jednou bude moci do Seliaku vrátit. Po smrti krále Modrovouse, který odmítl Brajglovu spoluúčast v Bitvě o Taros, se přeci jen vyskytla šance. Brajgl ví, že získat zpět svou ztracenou pověst a dostat druhou šanci nebude snadné. Ale okolo Zurku se přeci jen něco málo změnilo a Brajgl ví, že pro přijetí mezi Seliacké bude nejlepší, když dokáže vyzvednout poklady z trosek arvedanského města pro slávu klanu Serkenů. Proto do teď šetřil a kupoval drahé a kvalitní vybavení, aby něco takového mohl se svou družinou podniknout a uspět.

O Brajglově družině

Věrnost Messovi projevil ještě jeden z jeho jednotky, jistý Uhr a pak také jeho bratranec Pech Wogel. Dobrovolně opustili klan Serkenů a stali se odpadlíky stejně jako jejich velitel.

Nechali se najímat, kde se dalo. Pracovali pro skřítky, v okolí Erinu, Minkoru. Prostě různě. Později se k nim přidal bratr Uhra, alchymista Hemel, který byl kvůli nehodě způsobené při jednom experimentu degradován a raději si zvolil život psance.
A také pozoruhodná dvojice trpasličího umělce a minstrela Šlagra a jeho bratrance stopaře Gurmina.

Když družinu pak oslovil v Mostovce skřítek Han, který hovořil jménem skřítčího císaře a naznačil Brajglovi, že pokud pro Wu Šenga vykoná jistý úkol, může jim na oplátku císař pomoci dostat se do Zurku, získal si Messovu pozornost. Podmínil takovou spolupráci ale důvěrou, která se mezi nimi musí nejprve vybudovat. Brajgl dobře ví, že skřítci v dávné minulosti pomáhali Zurk vystavět a mají určitě mnoho informací o troskách tohoto arvedanského knížecího města, které před Serkeny tají. Získat si jejich přízeň bylo pro Brajgla tudíž velmi důležité.

Podobně v tom viděl příležitost jak zesnulý Uhr, tak Messův bratranec Pech. Alchymista Hemel se zprvu chtěl výpravy do Zurku také zúčastnit, ale smrt jeho bratra s jeho odhodláním zamávala. Jako alchymista si nežil ani jako odpadlík špatně a ve výpravě do Zurku viděl spíše příležitost vydělat nějaké peníze a objevit ztracené vědomosti arvedanů. Po návratu do Seliaku moc netouží. Má pocit, že tam není vítán a místní pravidla a nařízení by ho stejně omezovala v jeho práci a následném bádání. Brajgl chápe, že se pro Hemela věci poněkud změnily. Současně mu ale připomíná, že pokud s nimi do toho Hemel nepůjde, zemřel jeho bratr zbytečně.

Co se týče Šlagra a jeho bratránka Gurmina, ti se na něco tak nebezpečného moc necítí. Budou potřebovat další silné spojence, aby do toho šli. A koneckonců i Brajgl má za to, že mu stopař nebo minstrel budou v Zurku spíše na obtíž. Než tyhle dva, potřebuje spíše řezníky, odvážné zabijáky a mocné čaroděje.

I proto Brajgla nabídka družiny Minkorských kanárků tolik zaujala, že přehodnotil domluvu se skřítkem Hanem. Pokud se dokáže Mess domluvit s Naramien, alespoň zprostředkovaně přes její společnici Iši, a ověří si, že Han lhal o tom, že pracuje pro císaře, možná získá daleko významnějšího spojence pro výpravu do Zurku.

Členové družiny

Pech Wogel
Hemel
Gurmin
Šlagr

Postava je zmíněna v reportech:

Zde se jednoho krásneho dne budou nacházet články, ve kterých měl(a) Brajgl „Mess“ Wogel nějakou, více či méně významnou roli. TODO