Plán průzkumu Zurku

Cíl: prozkoumat Maexarovu věž a shromáždit odtamtud ztracené vědění a poklady. Následně zpřístupni komunikaci, získat kontrolu nad ochrannými prvky věže a připravit ji jako základnu pro budoucí objevování města. Následně se o úspěch podělit s trpaslíky ze Seliaku a umožnit jim se na tom podílet.

Minulost a podoba Zurku:

Staré (4000 let) město Arvedanů postavené na skále na úpatí hory Sidlaer. Z poloviny se pak město rozkládalo i v jejích útrobách. Zurk pomáhali stavět trpaslíci z Bílých hor a město často hostilo skřítčí delegáty z Horského knížectví. Do města tehdy vedla pouze jedna cesta skrze průsmyk a most Neporazitelných stojící nad propastí kolem hory. Most byl zničen podle legend samotným Daaronem, který byl omylem přivolán zoufalými arvedany v bitvě (před cca 3000 roky). Město se po pádu Thurgu stalo centrem magického vědění Devíti knížectví, stál v něm významný chrám Auriona, Věž magických umění vedená mistrem Maexarem a fontána zásobovaná místním podzemním pramenem, který měl údajně zázračné omlazovací účinky. Centrum města bylo současně křižovatkou pěti hlavních ulic i hlavním opevněním (Ebenová věž – domimanta, dnes zničena – místo, kde byl vyvolán Maexarem a jeho učedníky omylem Daaron), které současně bránilo vstup do prostor města uvnitř hory, kde se nacházely dílny a skladiště. Má se za to, že část města vyhloubená v hoře, nebyla při obléhání poničena, ale kdo ví, v jakém stavu je dnes (roztržení kontinentu atp.) Obranná pevnůstka vně města stojící před mostem Neporazitelných je dnes v držení Seliackých trpaslíků a brání ji početná vojenská posádka pod vedením poručíka Sonura (syn trpasličího velitele Horfa Örlöga).

Cesty do Zruku a překážky:

1. V Zurku vládne velmi mocná myšlenková bytost Daaron a jsou mu podřízeny všechny ostatní MB v troskách Zurku a další jím podobné se každým rokem do města stahují.
Zurk je tak obydlen organizovanou početnou skupinou různorodých bytostí stínů, které stráží město před vetřelci. Jen hrstka osob dokázala proniknout dovnitř a současně se vrátit zpátky a znáte vyprávění jen o jednom takovém, ze kterého se stala údajně blábolající troska.

2. Přístupy do města:

  •  pěšky skrytými stezkami na dno propasti a zpět nahoru s horolezeckou výbavou skrze pobořené hradby.
  •  letecky (nebezpečí útoku chrličů, kteří stráží město ponořené do stínů)
  • stínovým světem přes Hrijdheerana přímo do Maexarovy věže.
  • (tajnými tunely o jejichž prostupnosti a stavu a vůbec existenci má možná nějaké povědomí vládci Seliaku či Budína.)

3. Zjednodušeně řečeno – pohyb na povrchu města nebo nad ním je velmi nebezpečný a v zásadě se při něm nelze vyhnout pozornosti Daarona a jeho nohsledů. Cílená teleportace do útrob města je čiré bláznovství. Současně Naramien věří z omezených informací, které se ji podařilo doteď získat, že samotná Maexarova věž je zatím nedotčena a mimo Daaronův vliv a že některé magické ochrany na ní jsou stále aktivní (nelze se do ní magicky dostat, ani její interiéry z dálky magicky prozkoumat). Z toho důvodu považuje cestu stínovým světem do útrob věže jako tu nejlepší variantu, protože Maexarova věž může poskytnout základnu pro budoucí průzkumy města a současně samotná věž obsahuje nejspíše to, po čem Žlutá dračice touží nejvíc – vědění arvedanských čarodějů.

4. Hrijdheeran se obává, že na něj Naramien něco hraje a příliš ji nevěří a tudíž odmítá ve své sféře hostit nebezpečná individua jako je Podešť, Crha a jiní hrdinové, kteří něco dluží nebo dlouhodobě spolupracují s Naramien. Ve stínovém světě se rozhořely nové konflikty a padla stará spojenectví a smrtelníci jsou klíčové figurky vládců jednotlivých sfér. Je již známo, že si Hrijdheeran jako rukojmí vezme Iši pro případy, že by jej Naramien chtěla podvést.

Plán:

1. Přimět Hrijdheerana k opětovnému vpuštění Czerzyma a jeho družiny do Maexarovy zkoušky.

2. Družina projde zkouškou a dostane se do Maexarovy věže.

3. Družina vybavená teleportačním a komunikačním zařízením toto zařízení zkompletuje uvnitř Maexarovy věže a zprovozní. Pokud to bude nezbytné, vyřadí z provozu patřičné magické bariéry na věži, které takové komunikaci se světem vně brání. To předpokládá, že družina nad ochrannými prvky věže získá kontrolu.

4. Otestuje se komunikace a přenos osob do věže. Jakmile přenos bude funkční, dorazí družině posily – družina Brajgla, další spojenci Naramien (Podešť, Crha, Mirel a jiní.)

5. Zatímco ve věži se bude pracovat na přenosu a katalogizaci dostupných knih a předmětů, zbytek osob bude volný k průzkumu samotného města. To bude možné jedině v případě, že bude zajištěna kontrola nad ochrannými kouzly věže, aby mohla být využívaná jako bezpečné útočiště.

6. Jakmile bude věž prozkoumána a komunikace a přenos se světem v ně Zurku funkční, bude Naramien osloven klan Serkenů s nabídkou přístupu do města.

7. Existuje malá šance, že družina narazí v jakékoliv fázi plnění těchto plánů na konkurenci. V takovém případě by se družina měla pokusit, pokud to bude možné, zajmout alespoň jednoho s nepřátelské skupiny a podrobit ho výslechu a nebo počkat na dobu, kdy ho bude moci vyslechnout někdo jiný.
Kdyby šlo o někoho ze Serkenů, přesvědčit ho ke spolupráci a představit mu celý plán. Neseznamovat ho ale s plánem přesunu některých zachovalých vědomostí a předmětů z Maexarovy věže před zapojením jeho klanu do celé operace.

Na co si dát pozor:

Vzhledem k historii místa a k prohlášením o nárocích na toto město, je celá mise přísně tajná a družina nemá povolení mimo osoby již zainteresované o ni mluvit. Informace o úspěchu mise poskytne Naramien Serkenům (klan v Seliaku) až v momentě, když bude zajištěna komunikace a cenné a nebezpečné předměty z Maexarovy věže budou v bezpečí. Nárok na to bude Naramien odvozovat od dědictví Maexara, které je nyní v rukou Czerzyma (Toreniuse) a z rizika, které mohla podstoupit právě jen družina Minkorských kanárků. Naramien nemá v úmyslu si nechat všechna bohatství Zurku pro sebe a plánuje se o ně podělit se zainteresovanými stranami. Přístup do města skrze Maexarovu věž nezůstane soukromý a bude sdílený hned, jak to bude možné.

Osoby mimo družinu Minkorských kanárků a Brajglovy družiny, které o misi vědí:

Naramien
Iši
Sluncevít Podešť
Crha
Mirel z Joly
Nan-šae
Taxaonirta
San Žin
Hrijdheeran (nezná podrobnosti, jen úmysl se dostat do Zurku)
+ osoby, o kterých vám Naramien neřekla, pouze přiznala, že existuje ještě pár dalších
+ ti, co se snažili o to samé a zaplatili si Brajglovu družinu (ti by měli být ale od Hrijdheeranovy sféry odstřihnutí, pokud Naramien splní svou část dohody – zbavit Hrijdheerana povinosti spravovat Maexarův odkaz).

Co z toho kápne?

Naramien se s vámi plánuje férově podělit o artefakty nalezené v Maexarově věži. Vzácné a dnes ztracené vědění obsažené v knihách a jiných médiích, které byste nalezli, si zamlouvá pro sebe, ale umožní vám do nich nahlédnout, avšak ne je duplikovat. Vše ale závisí na povaze věcí. Je možné, že některé informace vám umožní šířit.

Současně investuje nemalé peníze do vaše vybavení, které vám i po misi zůstane. (předměty umožňující noční vědění, arvedanské náušnice ochrany mysli, sady pro astrální cestování, zásoby magických bylin, mastí, protijedů a lektvarů.)

Příspěvek byl publikován v rubrice Družina, Reporty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář